PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Jakie zasady punktacji i preferencje dla młodych rolników w „Modernizacji” na maszyny?

Jakie zasady punktacji i preferencje dla młodych rolników w „Modernizacji” na maszyny? Modernizacja przez młodych jest preferowana w PROW; fot. Karol Hołownia

Dodatkowe punkty na starcie, większy zwrot kosztów kwalifikowanych, preferencje dla osób młodszych przy zbiegu liczby punktów – tak ułatwia się modernizowanie gospodarstw młodym rolnikom w ramach PROW 2014-2020.Czy będąc młodym rolnikiem mogę liczyć na preferencje w postaci umożliwienia zakupu większych maszyn, niż uzasadniają to moje obecne potrzeby? – takie pytanie postawił nam czytelnik i uzasadnił: - Przecież moje gospodarstwo będzie się rozwijać, powinienem więc zainwestować w maszyny, które będą mi potrzebne w przyszłości.

Takiego punktu widzenia nie podziela ustawodawca, przygotowujący warunki „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Wprost przeciwnie: potraktował młodego rolnika jako tego, którego pozycja jest słabsza i „doposażył”  go na starcie w postaci dodatkowej punktacji, mniejszych wymagań i większego zwrotu z tytułu poniesionych wydatków.

Mniejsze wymagania dla młodych dotyczą też operacji związanych z produkcją zwierząt, na które już był jeden nabór w ramach „Modernizacji” z obecnego PROW – i będzie kolejny.

Natomiast w zapowiadanym po raz pierwszy naborze na operacje z obszaru d („związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu”) ułatwienia dotyczą:

- dodatkowych punktów dla osób przed 40 rokiem życia;

- większego zwrotu kosztów kwalifikowanych. Dla młodego rolnika pomoc to nawet 60% kosztów kwalifikowalnych;

- preferencji przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów i kwocie wnioskowanej pomocy w przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy będących osobami fizycznymi, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wiek osoby, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez osobę młodszą.

 

A jakie są zasady punktacji przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy? Różne, zależne nawet od województwa. W niektórych województwach dodatkowo premiuje się młodych.

W par. 16.5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  podano takie zasady punktacji na operacje dotyczące obszaru d w ramach „Modernizacji”:

„5. O kolejności przysługiwania pomocy na operację w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d, decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) w przypadku operacji dotyczącej budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego, punkty przyznaje się w następujący sposób:

a) jeżeli operacja obejmuje wyłącznie inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego, przyznaje się 5 punktów,

b) jeżeli koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego stanowią co najmniej 50% wszystkich kosztów operacji, przyznaje się 3 punkty;

2) w przypadku operacji związanej ze zwiększeniem skali produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zwiększenie uczestnictwa w rynku, przyznaje się 1 punkt;

3) w przypadku operacji związanej ze zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt;

4) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego programem – przyznaje się 2 punkty, z tym że w przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007 – przyznaje się 4 punkty;

5) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat, przyznaje się 3 punkty;

6) jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, przyznaje się maksymalnie 5 punktów;

7) w przypadku gdy operacja jest realizowana na obszarze województwa:

a) dolnośląskiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla bydła, owiec lub kóz, przyznaje się 1 punkt,

– jeżeli operacja dotyczy powiększenia powierzchni sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, przyznaje się 1 punkt,

b) kujawsko-pomorskiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla świń, przyznaje się 1 punkt,

– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,

c) lubuskiego – przyznaje się dodatkowy 1 punkt, jeżeli operacja jest realizowana wspólnie przez co najmniej 2 rolników,

d) łódzkiego – przyznaje się dodatkowy 1 punkt, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów,

e) małopolskiego – przyznaje się dodatkowy 1 punkt, jeżeli operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla trawożernych zwierząt gospodarskich,

f) mazowieckiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli operacja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,

– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest beneficjentem działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007–2013 lub operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego programem, przyznaje się 1 punkt,

g) opolskiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,

jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest beneficjentem działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007–2013 lub operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego programem, przyznaje się 1 punkt,

– jeżeli operacja dotyczy przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,

h) podkarpackiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,

– jeżeli operacja ma na celu rozszerzenie produkcji gospodarstwa o profil zielarstwo lub pszczelarstwo, przyznaje się 1 punkt,

– jeżeli operacja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,

– jeżeli operacja dotyczy przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,

– jeżeli operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla bydła, owiec lub kóz, przyznaje się 1 punkt,

i) podlaskiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,

– jeżeli operacja jest realizowana w gospodarstwie położonym na obszarze, na którym są podejmowane środki w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, przyznaje się 1 punkt,

j) pomorskiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli operacja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,

– jeżeli operacja jest realizowana wspólnie przez co najmniej 2 rolników, przyznaje się 1 punkt,

k) świętokrzyskiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli operacja dotyczy przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,

– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zawarł umowę na dostawę produktów, których dotyczy operacja, zawartą na okres co najmniej jednego roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę na obszarze tego województwa, przyznaje się 1 punkt,

– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,

l) warmińsko-mazurskiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli operacja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,

– jeżeli operacja dotyczy przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,

– jeżeli operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla owiec, kóz lub koni, przyznaje się 1 punkt,

m) zachodniopomorskiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli operacja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,

– jeżeli operacja jest realizowana wspólnie przez co najmniej 2 rolników, przyznaje się 1 punkt.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (31)

 • łukasz 2016-04-05 21:37:53
  Po co nam 10% więcej zwrotu jak ograniczają nas progi . wymogi co do wielkości zakupu ... Wydaje mi sie , ze ten program głownie jest do gospodarzy na inny, poziomie , ktorzy sa bardzo rozwinieci .
 • Drissi 2016-02-09 09:36:43
  Czym zawiniło lubelskie?
 • małorolny 2016-02-08 17:21:38
  Myślałem że na tym portalu nick jest zastrzeżony dla osoby która go używa?
  Widzę że każdy pod każdego może się "podpiąć"

  " Już za dzierżawę licytują w dolnośląskim 10 ton pszenicy. To ile będzie kosztować ziemia przy kupnie?"
  małorolny, 2016-02-06 18:12:10
 • imen 2016-02-07 00:36:24
  @gość wybierz się na przetarg zobaczysz że mogą tyle licytować
 • gość 2016-02-06 19:55:35
  @małorolny nie pisz głupot.
  Nie mogą płacić dzierżawy 10 ton pszenicy za ha skoro z pola dobry gospodarz jest w stanie zebrać 9 ton /ha.
 • małorolny 2016-02-06 18:12:10
  Już za dzierżawę licytują w dolnośląskim 10 ton pszenicy. To ile będzie kosztować ziemia przy kupnie?
 • rolnik6666 2016-02-06 15:08:33
  kupie sobie nowy traktor a nowy samochód osobowy dadzą mi gratis he he he
 • czytelnik 2016-02-06 11:51:37
  Za sprzedanego tucznika w latach 80 można było kupić 600 litrów ropy a teraz 100 litrów.
 • putin 2016-02-06 10:05:03
  Tak tak tylko ciemnogród twierdzi że do rolnictwa dokłada miasto a może to wieś dokłada lub kto do --
  górnictwa , zus-u , stoczni , bezrobotnych , kościołów , na warszawkę akcyzę na paliwo na polu wyjeżdżoną , podatek rolny nieważne czy urośnie , sami sobie też musimy robić drogi itd. itd. , sumując to w naszym kraju do wszystkiego się dokłada i ciekawe skąd na to bierz się kasa . Oj słoiczku znikaj z tego forum bo to jest branżowe forum i zapamiętaj żeby komuś coś dać to najpierw trzeba zabrać a gdyby nie sprzedaż eksport produktów rolnych to byśmy niemieli jako kraj na oddawanie kredytów gierkowskich z których to ty korzystasz .
 • drd 2016-02-06 08:43:35
  Hehe Gość chyba jesteśz rodziny schetyny ?
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.151.24
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!