Ministerstwo Rolnictwa – wkrótce po opublikowaniu artykułu w sprawie wątpliwości co do planowanych wypłat zaliczek – nadesłało komunikat, w którym zapewnia, że na zaliczki dopłat jest 10 mld zł, co pozwoli wypłacić je w maksymalnej wysokości dopuszczalnej w tym roku przez Komisję Europejską, tj. 70 proc. należnych rolnikom dopłat.

Oto jego treść:

„Ponad 10 mld zł na zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r.

Jeszcze przed 1 grudnia br., na konta rolników, którzy ubiegają się o płatności bezpośrednie za 2016 r., wpłynie ponad 10 mld zł.

Z uwagi na trudną sytuację występującą na rynkach rolnych, na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela Rada Ministrów zgodziła się na wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r. w maksymalnej wysokości, tj. 70%.

Zaliczki będą wypłacane od 17 października br., dla wszystkich rodzajów płatności bezpośrednich realizowanych w Polsce. Wypłatą zaliczkowych płatności objęci zostaną wszyscy rolnicy na terenie całego kraju.

Jednocześnie informujemy, że 30 września 2016 r. znany będzie kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2016 r. i rozpoczną się prace legislacyjne mające na celu określenie stawek poszczególnych płatności.”

Zatem tylko nieszczęśliwe sformułowanie powodowało, że wcześniej zapowiadano tylko wypłatę 70 proc. zaliczek dopłat bezpośrednich.

Więcej: Ile jest na zaliczki dopłat bezpośrednich?

Dodajmy jeszcze, że określenie "wszystkich rodzajów płatności bezpośrednich" nie obejmuje ONW i płatności rolnośrodowiskowych - zgodnie z dostępnym projektem rozporządzenia ministra. Płatności obszarowe z PROW można było - zgodnie z unijnymi przepisami - wypłacić zaliczkowo w wysokości 85 proc., bez kontroli. Niby więc od 16 października możliwa jest już planowa wypłata tych dopłat z PROW, ale dotyczy to wniosków skontrolowanych, co w praktyce może oznaczać jednak dłuższe oczekiwanie na te pieniądze.

Więcej: Komu i jaka zaliczka dopłat bezpośrednich?

Zaliczki dopłat zależą od ministra finansów?

Pytamy w MRiRW, czy przeprowadzono zmianę budżetu państwa? Skąd będą pochodziły te pieniądze, potrzebne na zaliczki, w kwocie 10 mld zł? ARiMR sygnalizowała, że pieniędzy brakuje. Źle policzyła? Ile jest na płatności ONW i rolnośrodowiskowe do wypłacenia w tym roku?

O odpowiedzi poinformujemy niezwłocznie.

Podobał się artykuł? Podziel się!