Minister rolnictwa i rozwoju wsi zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie porządku dziennego ostatniego przed wakacjami posiedzenia Sejmu o punkt: „Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat:

— bieżącej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych,

— uzgodnień Rady Unii Europejskiej do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa dotyczących sytuacji na rynkach rolnych oraz planowanych środków wsparcia,

— programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016–2020.”

I Sejm propozycję przyjął i informacji wysłuchał. Jej pisemną wersję znajdą czytelnicy w załączniku.

Minister Krzysztof Jurgiel poinformował o prowadzonych w ostatnim okresie pracach resortu. Poprzednia informacja na ten temat była przekazana w maju. Jak powiedział minister, chciał przedstawić informację teraz w związku z ostatnimi wydarzeniami i bieżącą sytuacją na rynkach rolnych.

Na rynku mleka trwa nierównowaga podażowo – popytowa, będąca konsekwencją zniesienia kwotowania i embarga rosyjskiego – mówił minister. Polska ma możliwość rozwijania produkcji mleka, mleczarnie kupiły go w tym roku o 6,7 proc. więcej. Pogłębiają się spadki cen skupu mleka – cena ta spadła o 25 proc. w stosunku do ubiegłorocznej. Według prognoz tendencje spadkowe mogą się utrzymać przez kilka miesięcy. Minister wyraził nadzieję, że wynegocjowany system pomocy pozwoli zapobiec dalszym spadkom.

Podobne tendencje są w sektorze mięsa.  Rośnie jednak eksport drobiu, poprawia się sytuacja w sektorze wieprzowiny, aktualna cena skupu jest wyższa o 22 proc. w stosunku do ubiegłorocznej. Pomimo ASF rośnie eksport – wzrósł o 10 proc. w stosunku do ubiegłorocznego.

Zbiory zbóż będą o ok. 2 mln t wyższe niż ubiegłoroczne. Ceny zbóż są niskie ze względu na tendencje globalne. Polska skutecznie zabiega o import ziarna.

Rosną zasiewy buraków cukrowych, spodziewane są zbiory o 28 proc. większe niż w ub. r.

IERiGŻ wskazuje na możliwość niewielkiego wzrostu na rynku owoców i warzyw. Susza z ubiegłego roku wpłynęła na warunki przechowywania zbiorów. Na sytuację producentów wpływa system unijnej pomocy – od września ub r. udzielono wsparcia w wysokości 311 mln zł.

Resort przygotował projekty ustaw, regulujące relacje handlowe i chroniące rolnika.

Umowy handlowe powinny być zawarte na piśmie.

Przygotowano też projekt wprowadzający możliwość dobrowolnego znakowania informacją „Produkt polski”.