Więcej o złożonym w Sejmie wotum: Kolejne wotum nieufności wobec ministra Jurgiela

Poseł Mirosław Maliszewski, reprezentujący wnioskodawców, stwierdził, że debata o sprawach rolnych, zapowiedziana na jutro rano w Sejmie, będzie rzeczowa.

Jak mówił, wiele aspektów podnoszących wcześniej zyskało dodatkowe uzasadnienie: zwłaszcza ASF i kwestie wieku emerytalnego. Omówienia wymaga też sytuacja na rynkach rolnych i zasady sprzedaży ziemi. W agencjach trwa chaos organizacyjny i wciąż brak pomocy dla poszkodowanych przez klęski rolnicze. Wadliwie działa system ubezpieczeń. Także kwestie międzynarodowe CETA i preferencje dla Ukrainy pogarszają sytuację polskich rolników. Działania wobec UE w kontekście przyszłej polityki są niewystarczające – ocenił poseł i zapowiedział rozwinięcie wniosków w jutrzejszej debacie.

Minister Krzysztof Jurgiel stwierdził, że zarzuty PSL o braku programu są nieprawdziwe. PiS ma program rolny. – Ja do dzisiaj nie zauważyłem, aby PSL przedstawiło jakiś program rolny – zauważył minister. Jak dodał, ten program PiS jest realizowany.

Nie zgodził się ze stawianymi mu zarzutami. Odnosił się przy tym do okresu rządów z udziałem PSL.

I tak, jak mówił, jeśli chodzi o wiek emerytalny, to poprzednia koalicja wprowadziła niekorzystne, także dla rolników, zmiany. To PSL zawierał umowy z UE, dotyczące KRUS, zapowiadające „racjonalizację wydatków” po włączeniu rolników do powszechnego systemu podatkowego. Zalecenia UE obecnie nie mówią o potrzebie likwidacji KRUS.

Czytaj również: Jurgiel musi zostać c.d.

Podobnie, jeśli chodzi o zasady sprzedaży ziemi – to PSL nie potrafiło rozwiązać problemu „słupów”. Obecnie obowiązujące zmiany były niezbędne, aby funkcjonowała konstytucyjna zasada, że podstawą ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne. Ziemia rolna powinna służyć produkcji rolnej – powiedział minister i podkreślił, że obowiązujące zasady sprzedaży ziemi temu służą. Są zgodne z ostatnimi stanowiskami wyrażanymi przez UE. Zarzuty stawiane wobec wstrzymania sprzedaży ziemi z ZWRSP są nieprawdziwe. Nie są też prawdziwe zarzuty z uzasadnienia, podnoszące trudności z przekazywaniem gospodarstw rodzinie czy utrudnianiem zabudowań gruntów.