W maju Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) uznała, że kraj, w którym ASF występuje wyłącznie w populacji dzików może zostać uznany za wolny od ASF u świń.

Jakie skutki prawne w Polsce i krajach Unii Europejskiej ma ten fakt? – zapytaliśmy w MRiRW. Liczyliśmy na informację na temat debaty w UE na temat wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach. Niestety, jak wynika z odpowiedzi ministerstwa,  nie trwa żadna debata tego dotycząca:

„Afrykański pomór świń (ASF) nie należy do chorób, odnośnie których OIE może nadać państwu członkowskiemu oficjalny status, przy czym Kodeks Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE precyzuje warunki, jakie kraj powinien spełniać, aby mógł być uznany za wolny od powyższej choroby. Zgodnie z ostatnią nowelizacją Kodeksu rozdział o ASF dopuszcza możliwość uznania państwa za wolne od choroby u świń i zwierząt dzikich gatunków świniowatych utrzymywanych przez człowieka, co pozwala uniknąć pewnych restrykcji w handlu, jeśli ASF występuje w danym kraju jedynie w populacji dzików wolno żyjących.

Skutki prawne zmiany Kodeksu OIE pozwalające inaczej niż dotychczas definiować status epizootyczny kraju, w którym wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF) występuje wyłącznie w populacji dzików zależą nie tylko od zapisów w Kodeksie OIE, ale również od ustaleń bilateralnych państw importerów i eksporterów mięsa wieprzowego w zakresie spełnienia dodatkowych wymagań i gwarancji ograniczających w najwyższy sposób ryzyko przeniesienia wirusa ASF” – pomimo tego stwierdzenia ministerstwo nie poinformowało o żadnych skutkach tej możliwości doprowadzenia do zmian ustaleń państw, dopuszczonej przez OIE. Nie wiadomo więc, czy od pół roku prowadzone są jakiekolwiek rozmowy w tym względzie.

Ministerstwo przypomniało tylko zakresy obszarów objętych ograniczeniami i ochronnych, wyznaczonych w naszym kraju przez UE, i zaznaczyło:

„Zgodnie z przyjętą w Unii Europejskiej strategią dotyczącą regionalizacji, wpisanie ww. gmin do części II lub I załącznika do decyzji Komisji i złagodzenie restrykcji oraz podjęcie działań na rzecz uznania Polski za kraj wolny od ASF u świń, będzie możliwe po okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia stwierdzenia ostatniego ogniska ASF u świń w gospodarstwach, w ww. gminach pod warunkiem, że w tym czasie nie będą występowały na tym terenie kolejne ogniska ASF u świń w gospodarstwach.