- Nielegalny handel i nielegalna hodowla została dopuszczona i była tolerowana przez lata – mówił w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister Jacek Bogucki. – Przecież to nie myśmy uchwalili, myśmy znieśli ten przepis, gdzie jedna sztuka mogła być hodowana bez zgłoszenia. To nie za naszych czasów funkcjonował system ewidencji zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym znajduje się 35 tysięcy gospodarstw posiadających ujemną liczbę świń. Jak nie było żadnej sankcji za niezgłaszanie do systemu, no to po prostu rolnik, który zakończył hodowlę nie zgłaszał, albo zarejestrował to co kupił, a nie zarejestrował tego, co sprzedał – lub odwrotnie. Ta ewidencja niczemu nie służyła. W tej chwili z ARiMR poszły na całej strefie żółtej, pójdą na terenie całej Polski, wezwania do rolników o ustalenie faktycznego stanu, potwierdzenie stanu, ponieważ nawet rolnicy nie wiedzą, ile w agencji mają zgłoszonych tych świń.

W nowej ustawie ma być zapisany – pod sankcją karną – obowiązek zgłaszania stanów zwierząt.

Wiceminister podkreślił, że pomoże to kontrolować ubój – jeśli nie było ewidencji, to nie można było tego  sprawdzić. Jak mówił, podjął się koordynacji działań wobec ASF, bo zna i rozumie wieś.

- Ja wiem, że nawet w czasach stalinowskich, nawet w czasach hitlerowskich, kiedy za hodowanie świni w ukryciu i zabicie jej groziła kara śmierci, Polacy hodowali - mówił. - Nie będą hodować tylko w jednym przypadku: jeśli będą mieli wiedzę, świadomość, czym to grozi, i będą mieli inne źródło utrzymania, będą mieli wsparcie od państwa, żeby swoją hodowlę zastąpić innym źródłem dochodu.

Administracja i służby państwa, rolnicy, przemysł przetwórczy i osoby odpowiedzialne za gospodarkę łowiecką muszą wspólnie działać w kierunku zwalczania ASF – podkreślał Jacek Bogucki. Obecnie sprawą wtórną jest ustalenie, kto odpowiada za bałagan w ewidencji czy kto nie przygotował procedur postępowania wobec zagrożenia - ważniejsze jest ich przygotowanie, i to rząd robi.

Więcej: W ramach walki z ASF będą zmiany w przepisach dot. chowu i rejestracji zwierząt