To już pewne. Najpierw w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakomunikował tę informację wiceminister Jacek Bogucki – nie będzie dodatkowej pomocy dla tych, którzy zostali poszkodowani w miesiącach innych niż sierpień. Jak tłumaczył wiceminister, rząd w nadzwyczajny sposób pomógł tym, których dotknęły szczególnie duże klęski – a te miały miejsce w sierpniu.

Więcej: Lipcowe klęski rolników obojętne rządowi

Otrzymaliśmy też z MRiRW odpowiedź na pytania wcześniej kierowane w związku z potrzebą rozszerzenia pomocy:

„W bieżącym roku nie ma możliwości uruchomienia dodatkowej pomocy na podstawie przepisów § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) m.in. dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku wystąpienia w lipcu lub sierpniu 2017 r. gradu, huraganu lub deszczu nawalnego.”

Ministerstwo poinformowało też, że „zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa producenci rolni złożyli 33.610 wniosków o  pomoc, w związku z przymrozkami wiosennymi, udzielaną na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (Dz. U.  z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) oraz 18.664 wnioski o pomoc udzielaną na podstawie §  13m ww. rozporządzenia Rady Ministrów."

Niestety wciąż nie nadesłano informacji, na jaką kwotę są te wnioski. Wcześniej zapowiadano przeznaczenie  159 000 tys. zł na pomoc po nawałnicach i 100 000 tys. zł na pomoc po wiosennych przymrozkach.

Przypomnijmy, że w tegorocznym budżecie na dopłaty do składek ubezpieczeniowych przeznaczono nieco ponad 902 mln zł. Po trzech kwartałach na dopłaty do składek wydano 193 mln 764,7 tys. zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!