Komornik zajął rolnikowi pieniądze przekazane w ramach tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych. ARR przyznaje, że pieniądze te są wolne od zajęcia zgodnie z art. 831 § 1 pkt 2a Kodeksu postępowania cywilnego. Rolnik powinien wnieść skargę na czynności komornika i domagać się ograniczenia egzekucji dotyczącej środków dłużnika pochodzących z funduszy unijnych – radzi ARR.

Więcej: Pieniądze z pomocy unijnej nie podlegają egzekucji

Ale rolnik nie zgadza się z taką sugestią – jego zdaniem to bank powinien ocenić, czy pieniądze te podlegają egzekucji.

Zapytaliśmy w BGŻ BNP PARIBAS, jakimi przesłankami kieruje się bank w takiej sytuacji.

Jak przyznaje bank, w przypadku wsparcia przekazanego przez Agencję Rynku Rolnego rzeczywiście kwoty dopłat realizowane ze środków krajowych lub wspólnotowych są ustawowo zwolnione od zajęcia.

Jednak ocena sytuacji należy do komornika, a nie do banku.

BGŻ BNP PARIBAS tłumaczy:

„Jednak w przypadku postępowania egzekucyjnego z wierzytelności z rachunku bankowego ocena czy rzecz lub prawo nie podlega egzekucji należy do komornika, który w razie stwierdzenia naruszenia przepisu wprowadzającego zwolnienie od egzekucji wydaje, na podstawie art. 824 § 1 pkt 2 Kpc, postanowienie o umorzeniu egzekucji w całości lub w części."

Jak dodaje bank, czasami nawet pieniądze z tytułu unijnej pomocy podlegają egzekucji:

"Zwracamy uwagę, że zwolnienia od egzekucji środków wpłaconych na rachunek bankowy nie mają charakteru bezwzględnego, możliwość zwolnienia od egzekucji nie zależy tylko od źródła pochodzenia tych środków, ale i od rodzaju świadczenia, które ma być zaspokojone w drodze egzekucji (przykładowo wskazujemy na art. 1083 Kpc).

Bank, wobec braku pełnej wiedzy na temat źródła pochodzenia środków na rachunku oraz wobec braku pełnej wiedzy, co do rodzaju wierzytelności, w celu zaspokojenia której  prowadzona jest egzekucja, nie  może samodzielnie dokonywać  oceny czy w konkretnym przypadku należy zwolnić środki spod egzekucji i zobowiązany jest wykonywać obowiązki wynikające z zajęcia (art. 889 § 1 pkt 1 Kpc) pod rygorem odpowiedzialności porządkowej i odszkodowawczej na podstawie art. 892 Kpc.

Dopiero prawomocne umorzenie egzekucji z niepodlegającej zajęciu wierzytelności może doprowadzić do uchylenia jej zajęcia (art. 826 Kpc) i odzyskania przez klienta prawa do dysponowania środkami na rachunku. Klient powinien wystąpić do komornika z wnioskiem o zwolnienie spod egzekucji lub umorzenie postępowania z wierzytelności nie podlegającej zajęciu.”

Zatem trudno liczyć na to, że bank sam zwolni zajętą pomoc – trzeba zwrócić się o to do komornika lub nadzorującego jego pracę sądu.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!