Niestety nie udaje się nam dowiedzieć w Ministerstwie Rolnictwa, które płatności będą w tym roku płacone w ramach zaliczek.

Ministerstwo odsyła po informację na stronę internetową ARiMR, która podaje:

„Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r. zaliczki na poczet płatności bezpośrednich, wypłacane będą w wysokość iloczynu 70 proc. stawki danej płatności bezpośredniej oraz powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności albo liczby zwierząt zatwierdzonych do danej  płatności. Zaproponowano, aby zaliczki były wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich stosowanych w Polsce, tj.: jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności za zazielenienie, płatności związanych z produkcją i płatności dla młodych rolników.”

Problem w tym, że wyliczone płatności nie są wcale „wszystkie”, a przepisy unijne dopuszczają oprócz 70 proc. tytułem zaliczki dopłat bezpośrednich, także 85 proc. zaliczki płatności wypłacanych z PROW.

Więcej: KE pozwala na wyższe zaliczki dopłat bezpośrednich

To nie są małe pieniądze – za ubiegły rok ARiMR wypłaciła 14,2 mld zł w ramach płatności bezpośrednich, a oprócz tego jeszcze 1,3 mld zł z tytułu dopłat ONW, w ramach płatności rolnośrodowiskowych do rolników trafiło 1,2 mld zł.

85 proc. z 2,5 mld to niemała kwota i zapewne warto powiedzieć, czy Polska skorzysta z możliwości jej szybszego przekazania rolnikom.

Zatem będzie czy będzie 85 proc. zaliczki na płatności rolnośrodowiskowe i ONW? Nie tracimy nadziei na wyjaśnienie sprawy przez MRiRW.

Podobał się artykuł? Podziel się!