A jednak. ARR od „Farmera” dowiedziała się, że płatność dla sadowników przekazujących swoje owoce w pierwszej transzy (sierpień 2014) nie została przelana na konta rolników nawet do połowy kwietnia.
Przypomnijmy: nasz czytelnik oddał owoce dla organizacji charytatywnej, część z nich przechował nawet dłużej na jej prośbę. Dołożył pieniędzy na transport i opakowanie. ARR zapewniała, że wszyscy otrzymali już rekompensaty. Potem jednak okazało się, że czytelnik wprawdzie dopełnił wszelkich formalności, ale odbiorcy muszą być kontrolowani. I potrwało to do połowy kwietnia.

Doczekaliśmy się wyjaśnienia sytuacji przez ARR:
„Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 w odniesieniu do operacji wycofania z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji dokonywanej przez producentów owoców i warzyw, którzy nie są członkami organizacji producentów, podlegają oni kontrolom drugiego szczebla zgodnie z art. 109 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011. Kontrole te obejmują co najmniej 40 % podmiotów podlegających kontrolom pierwszego szczebla.

Obecnie przeprowadzane są kontrole drugiego szczebla zarówno u producentów owoców i warzyw jak i w organizacjach charytatywnych do których przekazywane są owoce i warzywa wycofane z rynku.
Mając powyższe na uwadze decyzja o płatności dla producenta wystawiana jest po zrealizowaniu dostaw jabłek do odbiorcy, złożeniu poprawnego wniosku przez beneficjenta , oraz przeprowadzenie przywołanych powyżej kontroli . Natomiast płatności w ramach mechanizmów "Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw" (Dze) i "Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw" (Dow), realizowane są zgodnie z harmonogramem zapłat przekazanym do OT ARR pismem nr PRdt.780.9.2015.236 z dnia 16.02.2015 r.

W przypadku producenta Pana (…), który miał zawartą umowę na przechowywanie jabłek z Federacją Polskich Banków Żywności, po zakończeniu realizacji zawartej umowy oraz po przeprowadzeniu niezbędnych kontroli administracyjnych zostały wystawione decyzje z pierwszej i drugiej transzy w dniu 26.03.2015 r.

Zgodnie z przywołanym harmonogramem dla decyzji wystawionych dnia 26.03.2015 r, płatność powinna zostać zrealizowana dnia 16.04.2015 r.”

Nasz czytelnik ma już pieniądze na swoim koncie. Czy musiało to trwać tak długo i czy ARR nie powinna jednak określać swoim klientom terminu zrealizowania płatności należności?

Podobał się artykuł? Podziel się!