ARiMR przypomina, że rolnicy, którzy są zainteresowani takimi kredytami, mogą składać wnioski o ich przyznanie w następujących bankach:

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,

- SGB Bank S.A.,

- Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,

- Bank Zachodni WBK S.A.,

- ING Bank Śląski S.A.,

- Pekao S.A.

W 2014 roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:

- młody rolnik (nMR),

- linie branżowe (nBR),

- na inwestycje w zakresie nowych technologii produkcji (nNT),

- podstawowa (nIP),

- dla grup producentów rolnych (nGP).

Oprócz tego, iż kredyty inwestycyjne są niżej oprocentowane od kredytów komercyjnych, to dodatkowo ARiMR płaci za rolnika część należnego bankowi oprocentowania, a rolnik pokrywa jedynie 3 proc. należnych bankowi odsetek.

Jak dodaje agencja, współpracujące z ARiMR banki uruchomiły trzy kolejne linie kredytowe:

10 milionów zł może przekazać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa współpracującym z nią bankom, na dopłaty do udzielanych w 2014 r. kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK). O takie kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. oraz Banku PEKAO S.A.

Natomiast 2,8 mln zł może przekazać ARiMR w I kwartale 2014 r. współpracującym z nią bankom na przyznanie tzw. kredytów klęskowych (linie kredytowe nKL01 i nKL02). Na udzielenie w całym 2014 r. takich kredytów banki mają 959 mln zł. O kredyty klęskowe rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A., Banku PEKAO S.A. oraz Banku BZ WBK S.A.

Podobał się artykuł? Podziel się!