- Z  informacji od rolników wynika, że nie ma pieniędzy na kredyty na zakup ziemi w kujawsko-pomorskim i w Wielkopolsce. Czy ARiMR ma informacje na ten temat, czy rzeczywiście żaden z banków nie sygnalizuje braku środków na kredyty preferencyjne? – dopytywaliśmy.

Otrzymaliśmy następującą odpowiedź z ARiMR:

Agencja przekazuje limity akcji kredytowej do Central banków współpracujących. Centrale banków rozdzielają przyznane przez Agencję limity na poszczególne banki kredytujące, na podstawie założonych przez nie zapotrzebowań na limity. Możliwa więc jest sytuacja, że w jednym banku nie będzie środków podczas, gdy w innych będą one jeszcze dostępne.  Jak informowaliśmy wcześniej z informacji przekazywanej przez banki, wynika że wszystkie są w trakcie udzielania kredytów. Niektóre Centrale banków współpracujących zgłosiły do Agencji możliwość udzielenia kredytów jeszcze ponad rozdysponowaną już pulę 3 mld zł, w związku z powyższym Agencja wystąpiła do MRiRW z prośbą o rozważenie możliwości uruchomienia dodatkowej akcji kredytowej na rok bieżący. Należy jednak pamiętać, że decyzja w tej sprawie wiąże się z koniecznością znalezienia dodatkowych środków w budżecie na rok bieżący i lata przyszłe, na pokrycie zobowiązań wynikających z dodatkowej akcji kredytowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!