Z 26 banków, jakie poddano ocenie, do ostatecznego rankingu 2017 włączono 12 banków, które posiadają w swojej ofercie produkty dedykowane rolnikom.

Badanie zostało zrealizowane w styczniu tego roku. Przeprowadzono je na próbie rolników wykorzystujących produkty bankowe na potrzeby własnych gospodarstw.

Tak w roku ubiegłym, jak i obecnie, badani rolnicy oceniali poszczególne banki w zakresie 26 cech tworzących 4 wymiary ewaluacji: oferta bankowa, jakość obsługi, warunki lokalowe oraz ogólna opinia na temat banku. Powyższy zbiór cech, sam w sobie jest wynikiem wyboru dokonanego na wstępnym etapie projektu. Jest to efekt selekcji cech najistotniejszych dla rolnika korzystającego z usług bankowych, jakiego badacze dokonali ze znacznie szerszego zestawu cech możliwych.

W roku poprzednim wszystkie Banki Spółdzielcze oceniano łącznie. Ranking tegoroczny jest bardziej szczegółowy. Wprawdzie banki spółdzielcze, z racji swojego doświadczenia w branży Agro, cieszą się dużym zaufaniem rolników, to jednak stanowią odrębne podmioty. Z tej racji w tegorocznym rankingu podane są osobno oceny wyliczone dla kluczowych grup zrzeszających Banki Spółdzielcze: Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Grupy BPS.

Banki rdzennie związane z sektorem rolnym, podobnie jak w roku ubiegłym, są oceniane najwyżej. Zachowują, zatem wypracowaną przez lata prymat, który jest odzwierciedleniem przewagi, jaką mają nad innymi bankami w rozumieniu potrzeb biznesu rolnego.

Pierwsza trójka ranking BNDR 2017 to: BGŻ PNB Paribas, SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Grupa BPS. Wysoko ocenione zostały również: Bank Zachodni WBK, Credit Agricole, mBank i PKO Bank Polski.

Oceniane były cztery obszary związane z bankami:

 • ocena oferty bankowej;
 • jakość obsługi;
 • warunki lokalowe;
 • opinia o banku (image).

Na ocenę oferty bankowej składały się takie elementy jak:

 • dostępność kredytów preferencyjnych;
 • liczba produktów bankowych (kredyty, lokaty);
 • możliwość wypłacania ze wszystkich bankomatów (za darmo);
 • maksymalna wysokość kredytów;
 • warunki spłaty kredytów;
 • czasochłonność rozpatrywania wniosków (kredytowych);
 • wymagane zabezpieczenia;
 • wysokość prowizji i opłat;
 • wysokość oprocentowania;
 • możliwość realizowania przelewów przez Internet;
 • wsparcie banku w znalezieniu partnerów biznesowych/kontrahentów.