Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała wczoraj, że przyznała współpracującym z nią 8 bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów, planowanych do udzielenia w I półroczu 2017 r. Chodzi o kredyty preferencyjne z przeznaczeniem na inwestycje oraz sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych.

Jeśli chodzi o inwestycje, na rolników będzie czekało 698 mln zł kredytów, ponieważ na tyle pozwolą limity dopłat do odsetek dla nowych kredytów sięgające 5,3 mln zł.

Po kredyty inwestycyjne rolnicy mogą się zgłaszać do 7 banków współpracujących w tym zakresie z agencją - Bank BGŻ BNP Paribas, BPS, SGB Bank, Bank Zachodni WBK, Pekao, Krakowski Bank Spółdzielczy, Bank Ochrony Środowiska.

Rolnicy mogą skorzystać z trzech linii kredytowych - na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym, na zakup użytków rolnych, oraz na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów.

Zobowiązania cywilnoprawne

Określone branże rolników mogą też wziąć tani kredyt na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych z linii ZC, limity dopłat wynoszą tu 7,2 mln zł, co ma pozwolić trzem bankom (Bank BGŻ BNP Paribas, BPS, SGB Bank) na udzielenie kredytów w łącznej wysokości 375 mln zł. Tu trzeba się jednak pospieszyć - kredyty z linii ZC będą udzielane do 30 kwietnia 2017 r.   

Podobał się artykuł? Podziel się!