W czwartek sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmie się projektem ustawy  o zawieszeniu spłat niektórych pożyczek i kredytów, zaciągniętych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Projekt wpłynął do Sejmu 18 sierpnia 2014, 5 grudnia 2014 skierowano go do I czytania w komisjach - do Komisji Finansów Publicznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uregulowanie jest następstwem embarga rosyjskiego i kryzysu nim wywołanego.

Przewiduje, aby rolnikom, którzy w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych prowadzą produkcję rolną objętą zakazem wwozu na terytorium obszaru celnego Federacji Rosyjskiej, na ich udokumentowany wniosek, zawieszać, na okres jednego roku od wejścia w życie niniejszej ustawy, spłatę kredytów lub pożyczek, zaciągniętych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Za kredyty lub pożyczki zaciągnięte w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego uznaje się w szczególności kredyty lub pożyczki zaciągnięte na zakup nieruchomości rolnych, na zakup maszyn rolniczych, na zakup materiału hodowlanego, pasz oraz innych środków do produkcji rolnej.

Wiążącą dla banków decyzję w tej kwestii miałby wydawać wójt.

Podobny mechanizm jest stosowany wobec zadłużonych żołnierzy odbywających służbę wojskową.

Projekt poparły w konsultacjach organizacje rolników, natomiast oprotestowali – jako ingerujący w stosunki cywilno-prawne – przedstawiciele banków.

Komisja Ustawodawcza uznała projekt za dopuszczalny, jest on też zgodny z prawem unijnym.

Podobał się artykuł? Podziel się!