Środkami pochodzącymi z linii ZC można sfinansować zobowiązania cywilnoprawne (najczęściej: umowy kredytu, pożyczki, umowy kupna sprzedaży), podjęte w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw, z wyłączeniem zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz budżetu środków europejskich.

Maksymalna kwota kredytu wynosi 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej. Kwotę maksymalną pomniejsza się o wartość udzielonej danemu producentowi rolnemu nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Bank nie wymaga wkładu własnego i planu inwestycji.

Wysokość oprocentowania dla kredytobiorcy wynosi 1 proc. przez pierwsze dwa lata, a następnie przez sześć lat 2,5 proc. Maksymalny okres kredytowania z zastosowaniem dopłat do oprocentowania wynosi 8 lat. Część oprocentowania płacona przez ARiMR nie może przekroczyć równowartości 15 tys. euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy.

Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 2 proc.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!