Akcja została ogłoszona przez NSZZ „Solidarność”. Cała sprawa dotyczy również rolników, których wiek emerytalny ma być wydłużony do 67 roku życia.

Zapowiedziane w expose premiera Donalda Tuska wyrównanie i podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia zaskoczyło większość Polaków. Bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, bez poddania tej propozycji pod osąd społeczny rządząca koalicja wprowadza w systemie emerytalnym tak znaczącą zmianę. Nie towarzyszą tym działaniom posunięcia służące zwiększeniu liczby miejsc pracy dla osób w wieku 60+ czy też poprawie systemu opieki medycznej na tą grupą wiekową. Brakuje jakiejkolwiek kampanii informacyjnej.

15 grudnia 2011 roku obradująca w Katowicach Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o ogólnokrajowe referendum w sprawie zachowania obecnych rozwiązań emerytalnych.

- By uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum trafiła pod obrady Sejmu, potrzebne jest zebranie 500 tysięcy podpisów. Musimy jednak działać szybko, ponieważ prawdopodobnie już w styczniu projekt zmian w systemie emerytalnym trafi do parlamentu. Niezwykle ważna jest mobilizacja wszystkich środowisk przeciwnych podwyższaniu wieku emerytalnego - czytamy w stanowisku "Solidarności".

Podpisane wnioski należy przesyłać najpóźniej do 23 stycznia na adres: Biura Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” ul. Marszałkowska 84/92 lok.119, 00-514 Warszawa tel. 22 622 33 45 lub do Oddziału Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie ul. Jasna 7, 00-019 Warszawa tel. 22 827 79 72.

Poniżej wzór popracia wniosku.

Podobał się artykuł? Podziel się!