PRZEGLĄD PRASY: Jak wynika z danych Agencji Nieruchomości Rolnych, ceny ziemi w Polsce systematycznie rosną. W ciągu ostatnich sześciu lat odnotowano ich wzrost o ponad sto procent. Według analityków, zakup ziemi jest i nadal będzie opłacalny. Stawki za ziemię rolniczą w Polsce są jednak nadal wielokrotnie niższe niż w pozostałych krajach unijnych. Stąd tak duże zainteresowanie ich zakupem.

Starając się o wysoki kredyt i rozpatrując zasady jego spłaty, należy jednak pamiętać, że wiele banków wymaga od kredytobiorcy zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci ubezpieczenia na życie. Często zakupiona indywidualnie przez klienta polisa zwiększa miesięczną ratę kredytu o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych. W takim wypadku warto skorzystać z oferty ubezpieczenia w ramach bancassurance, wynegocjowanej dla kredytobiorców przez bank.

Wówczas kwota składki ubezpieczenia może być nie tylko atrakcyjniejsza, ale i oferta ubezpieczeniowa może być dla klienta szersza. Klient otrzymuje ubezpieczenie niejako we wspólnym pakiecie" wraz z kredytem.

Bancassurance zdobywa coraz większą popularność w naszym kraju. Grupa Concordia świadczy usługi bancassurance we współpracy z Bankami Spółdzielczymi. Do grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców mogą przystąpić klienci banku, którzy ukończyli 18 rok życia, a których wiek na zakończenie okresu kredytowania nie będzie przekraczał 85 lat wyjaśnia Agnieszka Pękał, dyrektor biura ubezpieczeń osobowych Grupy Concordia.

Ubezpieczenie w ramach bancassurance obejmuje np. życie i zdrowie kredytobiorcy. Uzupełniając polisę o opcje dodatkowe, klient może się ubezpieczyć na wypadek poważnego zachorowania czy utraty pracy lub niezdolności do jej wykonywania na skutek pogorszenia stanu zdrowia, a w ich efekcie trudności ze spłatą kredytu. Takie ubezpieczenie jest nie tylko zabezpieczeniem dla banku udzielającego kredytu na zakup ziemi, ale także dla rodziny kredytobiorcy. W przypadku śmierci kredytobiorcy to na najbliższych ciążyłby bowiem obowiązek spłaty kredytu.

Źródło: Dziennik Elbląski

Podobał się artykuł? Podziel się!