Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie skierował Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem nie można uznać za sprawiedliwe społecznie oraz zgodne z zasadą równości faworyzowanie przez ustawodawcę rolników niezależnie od ich statusu materialnego, a dyskryminowanie osób pozostających w stosunku pracy, prowadzących działalność gospodarczą, czy pobierających emerytury i renty.

Trybunał przyznał mu wczoraj rację. Sędziowie wyjaśnili, że obecny system, gdzie państwo płaci za wszystkich jest niezgodny z prawem. – Sytuacja rolników jest zróżnicowana, obejmuje jednostki o bardzo wysokich dochodach, ale także nadal bardzo pokaźną liczbę osób prowadzących gospodarstwa o niskiej dochodowości i wydajności, żyjących na poziomie minimum egzystencji – uznał Trybunał.

Sprawę składek ubezpieczenia zdrowotnego rolników regulują przepisy ustawy z 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nimi, składki na ubezpieczenia zdrowotne są finansowane z budżetu państwa niezależnie od przychodów rolników.

Trybunał Konstytucyjny jako pierwszy zdecydował się podważyć ten temat. KRUS zapewnia rolnikom wypłaty rent, zasiłków pogrzebowych i emerytur. Emerytury corocznie kosztują budżet państwa ponad 13 mln zł. KRUS opłaca za gospodarzy składni zdrowotne, które rocznie wynoszą około 2 mld zł. Korzysta z tego blisko 1,3 mln rolników posiadających co najmniej jeden hektar ziemi, niezależnie od statusu majątkowego.

Czy przed wyborami, ktoś zdecyduje się podjąć temat, ryzykując poparcie wyborców na wsi? Na razie problem jest „przerzucany” z jednego kąta w inny. Platforma Obywatelska uważa, że sprawą składek powinien zająć się minister rolnictwa. Marek Sawicki w specjalnym oświadczeniu stwierdził, że wyrok Trybunału to dobra podstawa na przeanalizowanie całego krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych i poprawienie złego, przyjętego w 1988 r. Ale dodaje, że Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału jedynie sprawę ubezpieczeń rolników. Tymczasem budżet dopłaca do składek około 3 mln obywateli innych, wyodrębnionych z systemu grup zawodowych np. służb mundurowych, duchownych, studentów, górników czy bezrobotnych. Minister podkreśla, że potrzebne jest przeprowadzenie debaty i opracowanie kompleksowej reformy całego systemu ubezpieczeń.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!