Obecnie projekt ustawy został skierowany do Komisji Finansów Publicznych i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Za skierowaniem do obu komisji opowiedziało się 256 posłów, 174 głosowało przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ma na celu usprawnienie systemu ubezpieczeń w rolnictwie poprzez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczeniowych. Nadanie nowego brzmienia art. 5 ustawy ma na celu objęcie ochroną ubezpieczeniową szerszej grupy producentów rolnych, poprzez podniesienie stawek taryfowych, do których stosuje się dopłaty z budżetu państwa. Podobał się artykuł? Podziel się!