Łączna kwota udzielonych kredytów inwestycyjnych wyniosła w wyżej wspomnianym okresie 33,51 mld zł, z czego na kredyty z linii dla młodych rolników przypadało 14,79 mld zł (44 proc.). Zdecydowana większość kredytów dla młodych rolników - 136 765 (92 proc.) zaciąganych było z myślą o urządzaniu istniejącego gospodarstwa poprzez np. budowę budynków inwentarskich lub magazynowo - składowych, zakup ciągników, maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, a także zakup użytków rolnych. Pozostałe 11 998 kredytów (8 proc.) udzielono na utworzenie nowych gospodarstw, wynika z danych ARiMR.

Najwięcej kredytów inwestycyjnych z dopłatami Agencji do oprocentowania, w tym kredytów dla młodych rolników, udzielonych zostało przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W kolejnych latach, wraz z uruchamianiem nowych instrumentów pomocowych finansowanych przy udziale środków unijnych, liczba udzielanych kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania zmniejszyła się, ale nadal utrzymuje się na nie popyt. Przykładowo w okresie ostatnich czterech lat (2007–2010) średnio co roku zaciągano około 15 tysięcy preferencyjnych kredytów inwestycyjnych, w tym ponad 5 900 kredytów z linii dla młodych rolników.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczy na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych w 2011 roku środki w łącznej wysokości ponad 87, 5 milionów zł., w tym 56,6 milionów zł na dopłaty do kredytów inwestycyjnych i 30,9 milionów zł. do kredytów klęskowych.
Szacuje się, że powyższe kwoty dopłat pozwolą udzielić bankom w 2011 r. kredyty w łącznej wysokości ok. 4 mld zł.

W tym roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:

  • na zakup gruntów rolnych (nKZ),
  • młody rolnik (nMR),
  • linie branżowe (nBR),
  • na zakup użytków przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR),
  • na inwestycje w zakresie nowych technologii produkcji (nNT),
  • podstawowa (nIP),
  • dla grup producentów rolnych (nGP).
Podobał się artykuł? Podziel się!