Zasady opłacania składki określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

- Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie – wyjaśniła  Agnieszka Pachciarz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiadając na interpelację posła Łukasza Borowiaka. - Stosownie natomiast do art. 82 ust. 2 ustawy w przypadku, gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

A więc obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne powstaje od każdego z tytułów niezależnie od tego, czy w zbiegu pozostają różne tytuły, czy zbiegają się takie same tytuły.

- Taki mechanizm, oparty na zasadzie solidarności społecznej i równym dostępie do świadczeń, właściwy jest dla ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, opartych na zasadzie obligatoryjnego uczestnictwa w systemie ubezpieczenia oraz na zarządzaniu składką przez publicznego płatnika – wyjaśniła Agnieszka Pachciarz. - Jedyny wyjątek w zakresie obowiązku opłacania składki od każdego ze zbiegających się tytułów został ustanowiony przez ustawodawcę ze względów aksjologicznych i społecznych, a odnosi się do emerytów i rencistów otrzymujących minimalne kwoty świadczeń, prowadzących jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 82 ust. 8 ustawy).

Obecnie nie są prowadzone żadne prace nad zmianą przepisów regulujących opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku zbiegu tytułów do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego – dodała wiceminister.

Podobał się artykuł? Podziel się!