We wszystkich jednostkach KRUS nowy system ma być wprowadzony z początkiem 2013 r. Wcześniej - w pierwszej połowie 2012 r. - ma zostać wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów i ich elektroniczna archiwizacja.

- Korzystanie z internetu w kontaktach z KRUS, czy przy załatwianiu spraw będzie przywilejem rolników, a nie koniecznością - ułatwieniem, a nie obowiązkiem - powiedział we wtorek wiceprezes KRUS Daniel Zahorenko.

- Zmiana nie oznacza, że elektronika zupełnie zastąpi papier. Rolnicy nie muszą się tego obawiać - zaznaczył. Zapewnił przy tym, że informatyczne usprawnienia nie oznaczają likwidacji sieci placówek KRUS w kraju. - Rolnicy mogą być spokojni - nie likwidujemy jednostek terenowych, do nich zawsze będzie można przyjść i załatwić sprawę w tradycyjny sposób - dodał.

Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji KRUS Mariusz Ulicki podczas spotkania podsumowującego projekt podkreślił, że będzie szybciej, lepiej, wydajnie i skuteczniej dla rolnika. - Dzięki systemowi obsłużymy go lepiej i szybciej, bo w dowolnej jednostce będziemy mieli wszystkie niezbędne dane, które pozwolą łatwiej podejmować decyzje, czy rozwiązać problem - tłumaczył.

Przedstawiciele KRUS-u tłumaczą, że za pośrednictwem nowego systemu rolnicy będą mogli m.in. robić przelewy składek, a także uzyskiwać informacje o własnym koncie. - Chcemy rolników przekonać, że to łatwiejsze i szybsze niż tradycyjne rozwiązania, a nie zmuszać ich do nich - wyjaśniał Ulicki.

- Mamy dwie grupy +klientów+ KRUS - jedna to płacący składki aktywni rolnicy, często i tak korzystający z najnowszych rozwiązań informatycznych, elektronicznych form komunikowania i płatności. Druga to grupa odbiorców świadczeń - często osób starszych, którzy z techniką nie są obeznani, lub jej nie stosują na co dzień. Nie możemy blokować którejś z grup dostępu do KRUS - tłumaczył Ulicki.

Wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk podkreślił, że pomimo narosłych wokół KRUS mitów, jest to "bardzo sprawnie działająca struktura obsługująca system ubezpieczenia społecznego rolników". - System elektroniczny w KRUS jeszcze tę sprawność poprawi. To są dobrze wydane pieniądze na usprawnienie i ułatwienie działania obsługi systemu rolniczych emerytur i rent - powiedział.