W drugiej połowie 2004 roku uruchomione zostały programy skierowane do małych i średnich przedsiębiorców, finansowane z funduszy strukturalnych i wkrótce okazało się, że jest na nie ogromne zapotrzebowanie. Występuje jednak znaczne zróżnicowanie wykorzystania środków w poszczególnych działaniach. Dużo chętniej sięgamy po pieniądze na inwestycje, zapominając, że istnieją również działania wspierające doradztwo.

Nie twierdzimy, że są to łatwe pieniądze, ale nawet na przykładach pokazanych przez nas przedsiębiorców widać, że skorzystanie z różnych form wsparcia jest możliwe. Wymaga  jednak nie tylko wiedzy, ale także rzetelności, cierpliwości i często sporej determinacji. Jeżeli jednak dzięki temu możemy zyskać znaczne środki, które pozwolą rozwinąć przedsięwzięcie – to jest o co powalczyć.

Przy wypełnianiu wniosków musimy być przede wszystkim bardzo dokładni. Prześledźmy najpierw strukturę wniosku, zapoznajmy się z dołączoną do dokumentu instrukcją. Opuszczenie przy wypełnianiu nawet jednej rubryki może niestety oznaczać jego odrzucenie. Bardzo istotną sprawą jest dołączenie wszystkich wymaganych załączników i sprawdzenie, czy np. dane mówiące o prowadzonej działalności są zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami rejestrowymi. Przy sprawdzaniu wniosku skorzystajmy z pomocy „generatora wniosku”, znajdującego się na stronach internetowych instytucji, które pośredniczą w pozyskiwaniu danych środków. Generator sprawdzi jednak, czy nie pominęliśmy jakiejś rubryki, ale nie oceni zawartości merytorycznej wniosku.

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować i podpisać zgodnie z wymogami (parafka na każdej stronie, podpis na ostatniej stronie), a następnie sporządzić jego kopię i potwierdzić jej zgodność z oryginałem – umieszczając na każdej stronie czytelny podpis i klauzulę „potwierdzam zgodność z oryginałem” lub na pierwszej stronie czytelny podpis z klauzulą „potwierdzam zgodność z oryginałem od strony… do strony...”. Wówczas na każdej ze stron należy umieścić parafkę, a całość dokładnie ponumerować i spiąć (brak nawet jednej parafki może nas zmusić do rozpoczęcia od nowa całej aplikacji).