Będzie to pierwszy tego typu ośrodek w północno-wschodniej Polsce.

Prezes powiedział, że działając w imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jako zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 19 grudnia 2016 r. podpisał akt notarialny, finalizując kilkumiesięczne rozmowy z władzami samorządowymi woj. podlaskiego i Starostwem Powiatowym o zakupie nieruchomości w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64. Wcześniej pod tym adresem mieściła się szkoła rolnicza, a po jej likwidacji - ośrodek sportu i rekreacji "Bukowisko". Nieruchomość została zakupiona za ok. 9 mln zł z pozabudżetowych środków Funduszu Składkowego z uwzględnieniem 40 proc. bonifikaty udzielonej przez starostwo.

Nieruchomość położona jest w otulinie Puszczy Knyszyńskiej. Bodźcowy mikroklimat na tym terenie sprzyja leczeniu sanatoryjnemu osób z chorobami układu oddechowego. Ponadto bogate lokalne złoża borowiny będą mogły być wykorzystywane do zabiegów rehabilitacyjnych w planowanym ośrodku rehabilitacyjnym. Będzie on dysponował bazą hotelową na ok. 300 łóżek, a zatrudnienie znajdzie w nim ok. 100 osób personelu.

W strukturze organizacyjnej KRUS funkcjonuje aktualnie 6 centrów rehabilitacji rolników. Kasa rokrocznie kieruje do nich na rehabilitację leczniczą ze wskazań naprawczych lub prewencyjnych ok. 14 tys. osób uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. W czasie letnich wakacji organizuje w wybranych centrach 21-dniowy wypoczynek połączony ze specjalistyczną rehabilitacją dla dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w KRUS. Z wakacyjnych turnusów Kasy korzystają dzieci z wadami postawy, chorobami układu ruchu, układu oddechowego. Pierwszeństwo mają dzieci z prawem do zasiłku opiekuńczego. 

W okresie 25 lat istnienia KRUS rehabilitacji leczniczej poddano ponad 300 tys. rolników i ok. 30 tys. ich dzieci.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!