Jeśli podatek ten przekroczył 2863 zł, osobie takiej ustaje ubezpieczenie społeczne rolników z dniem, do którego była zobowiązana złożyć powyższe zaświadczenie.

Z tym samym dniem ustaje również ubezpieczenie społeczne rolników w przypadku niedostarczenia powyższego zaświadczenia w ustawowym terminie do 31 maja.

Kasa wyjaśnia, że osoba wyłączona z ubezpieczenia społecznego rolników ze względu na przekroczenie rocznej kwoty granicznej należnego podatku lub niezłożenie w ustawowym terminie zaświadczenia o wysokości należnego podatku mogłaby zostać objęta ubezpieczeniem społecznym rolników dopiero po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej lub jej zawieszeniu, o ile spełniałaby inne ustawowe warunki, np. nie miałaby innego tytułu do ubezpieczenia powszechnego.

Niemniej chcąc nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, rozpocząć lub wznowić prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej mogłaby ona dopiero po okresie 3 lat nieprzerwanego (ponownego) podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.


Podobał się artykuł? Podziel się!