PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Jak ubezpieczyć uprawy i hodowlę, aby skorzystać z dopłaty do ubezpieczenia?

Jak ubezpieczyć uprawy i hodowlę, aby skorzystać z dopłaty do ubezpieczenia?

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 21-11-2012 11:32

Tagi:

Zasady stosowania dopłat z budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie określa ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.Wysokość dopłat na rok 2012 rozporządzeniem Rady Ministrów ustalono na 50 proc. składki.

Problem jednak w tym, że warunkiem dopłaty jest to, aby składka taryfowa nie przekraczała wysokości wskazanej w art. 5 ust. 2 ustawy, tj.:

— 3,5 proc. sumy ubezpieczenia uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych,

— 5 proc. sumy ubezpieczenia – przy ubezpieczeniu rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych,

— 0,5 proc. sumy ubezpieczenia – przy ubezpieczeniu zwierząt gospodarskich.

Dopłaty należą się również w przypadku, gdy wskaźniki stawki taryfowej przekroczą wprawdzie wartości wskazane wyżej, jednak nie przekroczą 6 proc. Wówczas producent rolny otrzyma dopłatę w wysokości 50 proc. od składki naliczonej na podstawie stawki 3,5 proc. lub 5 proc., natomiast jeśli stawka taryfowa zostanie ustalona na poziomie powyżej 6 proc., zgodnie z art. 5 ust. 2c ustawy dopłaty do składek za ubezpieczenia, w których zastosowano takie składki, nie przysługują.

Żaden przepis ustawy nie nakłada na ubezpieczyciela obowiązku zawierania umów ubezpieczenia, jak również stosowania stawek określonych ustawą. W efekcie ubezpieczyciele stosują indywidualną ocenę ryzyka i kalkulują w odniesieniu do danego producenta bądź producentów z danej wsi czy gminy stawki znacznie wyższe niż 6 proc. sumy ubezpieczenia. Dotyczy to głównie szkód powodowanych przez grad, przymrozki wiosenne i powódź.

Rolnik zawierając umowę na składkę wyższą niż 6 proc. traci dochód, rezygnując z ubezpieczenia – naraża się natomiast na utratę plonu i zysku. Ponadto uzyskując dopłaty, rolnik ma obowiązek ubezpieczenia 50 proc. powierzchni upraw.

Na sytuację zwrócił uwagę poseł Krzysztof Jurgiel w interpelacji, domagając się od rządu podjęcia działań mających na celu umożliwienie producentom rolnym dopłat z budżetu państwa do składek taryfowych w przypadku, kiedy stawki taryfowe oferowane przez ubezpieczycieli przekraczają 6 proc. wartości ubezpieczenia.

Niestety, z odpowiedzi wiceministra Kazimierza Plocke nie wynika, aby w sytuacji mogły nastąpić szybkie zmiany. Zakład ubezpieczeń ustala wysokość stawek taryfowych po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.  Zgodnie z  ustawą o działalności ubezpieczeniowej (ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.) ma do tego pełne prawo, a minister rolnictwa i rozwoju wsi nie ma możliwości wpływu na decyzje podejmowane przez zakłady ubezpieczeń w zakresie zawieranych umów ubezpieczenia oraz nie ma możliwości nałożenia na zakłady ubezpieczeń innych zobowiązań, niż to wynika z ustaw.

Sytuacja mogłaby się zmienić po przyjęciu przygotowanego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach, który zakłada:

1) podwyższenie wysokości maksymalnych stawek taryfowych odpowiednio z 3,5 proc. i 5 proc. sumy ubezpieczenia do wysokości:

a) 7 proc. sumy ubezpieczenia – w przypadku ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych,

b) 9 proc. sumy ubezpieczenia – w przypadku ubezpieczenia upraw rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych lub truskawek,

– jeżeli nastąpi przekroczenie ww. stawek taryfowych ubezpieczenia, dopłaty do składek producentów rolnych będą nadal stosowane do wysokości odpowiednio 7 proc. lub 9 proc. sumy ubezpieczenia;

2) wprowadzenie ubezpieczeń pakietowych, tj. obejmujących wszystkie ryzyka wymienione w art. 3 ust. 1 ww. ustawy lub co najmniej 3 ryzyka;

3) objęcie częściowym dofinansowaniem odszkodowań z tytułu ujemnych skutków przezimowania oraz przymrozków wiosennych.

W świetle proponowanych przepisów w przypadku ustalenia przez rolnika z zakładem ubezpieczeń stawki taryfowej dla uprawy położonej w strefie dużego zagrożenia ryzykiem w wysokości powyżej 7 proc. lub 9 proc. sumy ubezpieczenia rolnik otrzymałby dopłatę do wysokości stawki taryfowej odpowiednio 7 proc. lub 9 proc. sumy ubezpieczenia, natomiast część składki powyżej tych stawek zapłaciłby rolnik we własnym zakresie.

Projekt zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jest przedmiotem uzgodnień międzyresortowych. Należy się jednak spodziewać odłożenia prac nad tymi przepisami do przyjęcia nowych uregulowań unijnych: w propozycji WPR na okres od 2014 r. Komisja Europejska zaproponowała umiejscowienie instrumentów zarządzania ryzykiem w II filarze WPR w ramach projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)

 • adam 2012-12-26 01:57:38
  No hdi to dobra opcja dla ubezpieczeń agro, choć i takn nie ma z tym lekko. Ale nikt z moch znajomych tam ubezpiecznych nie narzeka, to fakt
 • juri 2012-11-29 18:43:44
  Dobrze że chodziaż w hdi nie ciągną ode mnie nie wiadomo ile, choć państwo i tak powinność coś zrobić w tych sytuacjach ktre są opisane. ubezpieczenie jest obowiazkowe...
 • jarki 2012-11-23 08:13:41
  co to jest na tym zdjęciu ?
  rzepak ?
 • młody 2012-11-23 07:58:23
  cyrk!cyrk!cyrk na kółkach!
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.166.212.152
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!