- Rolnicy mogą zawierać ubezpieczenia budynków oraz OC rolników, korzystając z bardzo wygodnej formy „blankietowej” wznowień tych ubezpieczeń. Przypominamy swoim klientom – rolnikom o obowiązku zawierania tych ubezpieczeń wysyłając do nich  corocznie odpowiednie blankiety. Na blankiecie oprócz ubezpieczenia budynków i OC rolnik dostaje ofertę zawarcia także dobrowolnego ubezpieczenia  mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych oraz NNW rolników.  W ramach ubezpieczenia mienia ruchomego ochroną można objąć całe mienie w gospodarstwie rolnym (zmagazynowane pasze, nawozy, narzędzia, opakowania, maszyny, ruchomości domowe, zwierzęta itp.) od ognia i innych żywiołów. Znaczna część rolników, którym oferowany jest ten produkt korzysta z naszej oferty i decyduje się na zawarcie zarówno ubezpieczeń obowiązkowych jak i dobrowolnych - informuje przedstawicielka PZU.

Ponadto liczba rolników zawierających ubezpieczenia obowiązkowe budynków i OC rolników oraz dobrowolne ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych jest stosunkowo wysoka i  otrzymuje się od lat na podobnym poziomie. Nieznaczny spadek liczby zawieranych ubezpieczeń jest spowodowany głównie zmianami zachodzącymi na wsi, w szczególności spadkiem ogólnej  liczby gospodarstw rolnych  w kraju. Wzrasta również zainteresowanie rolników  obowiązkowym, dotowanym ubezpieczeniem upraw rolnych (składka za to ubezpieczenie jest w znacznej  części dotowana  przez budżet państwa).

Jak zauważa Agnieszka Rosa mimo prób ujednolicenia systemu ubezpieczeń rolnych  w ramach UE nadal jest on bardzo zróżnicowany w poszczególnych krajach Unii. Powszechność zawierania ubezpieczeń rolnych zależy m.in. od uwarunkowań klimatycznych a także od rodzaju produkcji rolnej w danym kraju.  Wprowadzony w 2006 r. w Polsce  system ubezpieczeń dotowanych rolnych jest pewną próbą dostosowania systemu ubezpieczeń rolnych  do  zasad funkcjonowania ubezpieczeń rolnych w UE. W roku 2008  wprowadzony został w naszym kraju obowiązek zawierania ubezpieczeń upraw od co najmniej  jednego z następujących ryzyk: gradobicia, powodzi, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych lub suszy.

Podobał się artykuł? Podziel się!