PRZEGLĄD PRASY: Andrzej Lepper, wicepremier i minister rolnictwa, zapowiedział pomoc państwa dla sadowników, których sady dotknięte zostały wiosenną falą przymrozków. Wśród form pomocy wymienił ulgi i ułatwienia w spłacie kredytów zaciąganych przez rolników. W przypadku już zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w grę wchodzi wydłużenie okresu spłaty, a przede wszystkim dwuletnia karencja - pisze Łukasz Kuligowski.

Taką samą karencją powinny być objęte już zaciągnięte kredyty tzw. klęskowe, natomiast nowe kredyty na wznowienie produkcji powinny być spłacane w ciągu najbliższych pięciu lat. Z uwagi na to, że realna pomoc nie pokryje strat sadowników, minister rolnictwa zachęca rolników, by zaczęli ubezpieczać swoje uprawy.

Rolnicy powinni uwierzyć w to, że w ich interesie jest ubezpieczanie się. Muszą wiedzieć, że od 1 lipca 2008 r. Unia wymaga, aby połowa gruntów upraw była ubezpieczona - zaznacza Andrzej Lepper.

Dodaje, że jeżeli rolnicy o tym zapomną, nie będą mogli skorzystać z żadnych dopłat.

Jeśli doniesienia o klęsce w sadach się potwierdzą, będzie to miało negatywny wpływ na wskaźnik inflacji, ale nie sądzę, żeby ten wpływ był duży - uważa Mirosław Pietrewicz, Rada Polityki Pieniężnej.

Profesor Augustyn Mika z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach ocenia, że będziemy mieli w tym roku mniej jabłek odmiany Idared. Szkody w sadach wiśniowych nie powinny być dotkliwe, ponieważ 70 proc. drzewostanu to odmiana Łutówka, która nie zmarzła. Jeśli na czereśniach ocalało 30 proc. kwiatów, to można oczekiwać przeciętnego plonu, jak co roku. Plony owoców z krzewów powinny być na przeciętnym poziomie. Zdaniem prof. Miki, chociaż większość sadowników określa zaistniałą sytuację jako katastrofalną, jest to określenie przesadne. Procent przemarzniętych kwiatów nie przekłada się bezpośrednio na procent utraty plonu.

Podstawową pomocą, na którą mogą liczyć sadownicy, są dopłaty do tzw. kredytów klęskowych. Pomoc ta jest przeznaczana na wznowienie produkcji. Można z niej skorzystać, gdy na danym terenie wójt ogłosi stan klęski (nie mylić ze stanem klęski żywiołowej). Wówczas istnieje możliwość uzyskania nisko oprocentowanych kredytów. Przewiduje to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz.U. nr 16, poz. 82).

Paragraf 20 ust. 1 rozporządzenia określa, że za zgodą ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej Agencja może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych itp.