Każda z tych dwóch form ma swoje zalety w zależności od indywidualnej sytuacji rolnika i leasingowanego przedmiotu.

Dla zdecydowanej większości przedsiębiorców korzystniejszy pod względem podatkowym jest leasing operacyjny. W przypadku tej formy finansowania to firma leasingowa ujawnia przedmiot w swoich aktywach i to ona jest odpowiedzialna za dokonanie odpisów amortyzacyjnych. Wymiernymi korzyściami dla przedsiębiorcy  jest możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu:


- całej opłaty wstępnej,
- wszystkich rat leasingowych (w części kapitałowej i odsetkowej),
- opłat związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu leasingu.


Warunkiem jest zawarcie umowy zgodnej z wytycznymi przewidzianymi  w prawie podatkowym: umowa  leasingu musi być zawarta na czas określony i trwać minimalnie 40% czasu amortyzacji środka trwałego, co np. w przypadku samochodu osobowego daje nam dwa lata.

Jeśli prowadzący gospodarstwo zdecyduje się na leasing finansowy, to przedmiot zostanie zaliczony do jego majątku, co da mu możliwość samodzielnego dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu w tym przypadku są: