Jeden z priorytetów działalności KRUS stanowi ochrona życia i zdrowia dzieci zamieszkujących tereny wiejskie. A są one narażone na wypadki zarówno podczas zabawy, jak i pomagając dorosłym przy pracy. Jednym z działań KRUS na rzecz zapobiegania wypadkom wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzowania pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich jest Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi”.

Uczestnicy konkursu nie tylko wykonali prace plastyczne, ale wzięli udział w spotkaniach z pracownikami KRUS, na których dowiedzieli się o właściwych zachowaniach w gospodarstwie rolnym i o sposobach postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

Do szczególnie niebezpiecznych prac w gospodarstwach rolnych, niedozwolonych do wykonywania przez dzieci do 15. roku życia, należą: kierowanie ciągnikami i maszynami, obsługa kombajnów i maszyn z urządzeniami tnącymi lub gniotącymi, sprzęganie i rozprzęganie maszyn i narzędzi, przebywanie na pomostach sadzarek oraz siewników, obsługa maszyn do przygotowania pasz, obsługa młocarni, przerzynanie drewna i wykonywanie prac porządkowych przy tej czynności, wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych, ścinanie i załadunek drewna o średnicy większej niż 15 cm, obsługa dmuchaw i przenośników, prace z wapnem palonym, chemicznymi środkami ochrony roślin i użyciem rozpuszczalników organicznych, topienie i podgrzewanie lepiku i smoły, rozpalanie i obsługa pieców centralnego ogrzewania, obsługa parników i kotłów do gotowania, obsługa rozpłodników, załadunek i rozładunek zwierząt, prace przy uboju i rozbiorze zwierząt, opróżnianie zbiorników i wywóz gnojówki, gnojowicy i szamba, wykonywanie wykopów i praca w nich, obsługa ładowaczy i mechanicznych podnośników, prace w silosach zamkniętych, zbiornikach i pojemnikach, prace na wysokości ponad 3 m.

Podobał się artykuł? Podziel się!