Z tym samym dniem ustaje również ubezpieczenie społeczne rolników w przypadku niedostarczenia powyższego zaświadczenia w ustawowym terminie do 31 maja.

Rolnik może jednak z ostatnim dniem maja zawiesić prowadzoną działalność i pozostać w ubezpieczeniu rolniczym.

A kiedy może wznowić prowadzoną działalność gospodarczą? - z takim pytaniem zwróciliśmy się do KRUS.

- Dopiero po trzech latach - wyjaśnia Maria Lewandowska, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Centrali KRUS. - Ma tu zastosowanie art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

A jeśli taka osoba wznowi działalność pozarolniczą jeszcze w 2011 roku?

- Nie spełni warunków do kontynuowania podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i zostanie z tego ubezpieczenia wyłączona od dnia wznowienia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej - wyjaśnia Maria Lewandowska. - Osoba ta, wznawiając prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w 2011 r., będzie bowiem zobowiązana do złożenia w okresie 14 dni zaświadczenia o kwocie należnego podatku za poprzedni rok podatkowy wraz z oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Ponieważ wymieniona w przykładzie osoba prowadziła w 2010 r. pozarolniczą działalność gospodarczą i przekroczyła kwotę graniczną podatku, nie spełni ustawowego warunku do dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Osoba taka będzie mogła kontynuować podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników po rozpoczęciu/wznowieniu prowadzenia działalności gospodarczej, gdy spełni wszystkie ustawowe warunki, wymienione w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity - Dz. U. Nr 50 z 2008 r., poz. 291, z późn. zm.).

Podobał się artykuł? Podziel się!