W latach 2007-2010 kwota dotacji z budżetu państwa na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników ustalona na podstawie ceny kwintala żyta oraz minimalnego wynagrodzenia ulegała wahaniom i przedstawiała się następująco: 2007 r.- 1.784,5  mln zł, 2008 r. - 2.758,7 mln zł, 2009 r. – 2.571,9 mln zł, 2010 r. – 1.859,1 mln zł. W roku bieżącym ustalono tzw. mały ryczałt w kwocie 1,862,0 mln zł. Jest więc to o wiele mniejsza suma niż w latach poprzednich. Czy takie rozwiązanie będzie się sprawdzać i czy będzie nadal obowiązywać, okaże się na początku 2012 roku.

Czwartego lutego 2012 r.  mija termin na zmianę przepisów dotyczących składek rolników na ubezpieczenie zdrowotne. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 26 października 2010 r.  orzekł, iż finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich rolników i ich domowników prowadzących działalność rolniczą bez względu na wysokość osiąganych przez nich przychodów jest niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Na zmianę przepisów w tym zakresie Trybunał Konstytucyjny wyznaczył okres 15 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów organem właściwym do podjęcia prac legislacyjnych mających na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest Międzyresortowy Zespół do spraw Reformy Systemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Podobał się artykuł? Podziel się!