Warunkiem skorzystania z oferty jest posiadanie lub zakupienie w banku polisy ubezpieczeniowej Życie i Zdrowie w TUW Concordia. Polisa oferowana jest również na preferencyjnych zasadach i jest dostępna dla wszystkich klientów.

Kredyt Agro Progres może być udzielony nawet na 30 lat, a Bank na życzenie klienta wystawia promesę kredytową ważną przez 12 miesięcy. Dzięki niej kredytobiorca może zrealizować wszystkie swoje plany inwestycyjne w ciągu roku. Możliwość wyboru stałego oprocentowania sprawia, że raty są równe, a zmiana stóp procentowych nie wpływa na obciążenia domowego budżetu. W przypadku przejściowego pogorszenia się sytuacji w gospodarstwie, można zawiesić spłatę kapitału korzystając z tzw. „wakacji kredytowych”.

Kredyt Agro Ekspres udzielany jest w rachunku bieżącym, w postaci linii kredytowej, maksymalnie na 5 lat. Spłata odsetek odbywa się w ratach miesięcznych. Dodatkowo każda wpłata na konto zmniejsza zadłużenie, co umożliwia ponowne wykorzystanie kredytu. Kredyt można przeznaczyć na każdy rodzaj bieżącej działalności lub  spłatę zadłużenia w innych bankach

Oferta dostępna jest do końca 2015 roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!