Kredyt jest na ogół znacznie korzystniejszy niż leasing. Właściwie ustępuje tylko finansowaniu fabrycznemu, ale tylko przy bardzo krótkich okresach kredytowania. Jeśli jednak możliwości finansowe gospodarstwa nie pozwalają na spłatę ciągnika lub innej maszyny w ciągu 2-3 lat, warto sprawdzić, czy nie korzystniej będzie starać się o kredyt inwestycyjny, najlepiej preferencyjny z dofinansowaniem do odsetek. Takie kredyty są wciąż dostępne w ramach kilku linii. Najpopularniejsze, dzięki którym jest możliwe sfinansowanie m.in. zakupu maszyn i urządzeń rolniczych, to kredyt dla młodego rolnika (symbol nMR), kredyt na inwestycje w nowe technologie (symbol nNT) i na realizację inwestycji (symbol nIP). Szczególna atrakcyjność kredytu preferencyjnego polega na tym, że jego stałe oprocentowanie wynosi tylko 3 proc. w skali roku, a okres spłaty może wynosić nawet 15 lat.

Niestety, rzeczywiste oprocentowanie kredytu preferencyjnego jest nieco wyższe. Banki pobierają od 0,6 do 1,7 proc. w skali roku za obsługę (wysokość tej opłaty zależy od konkretnego banku). W efekcie rzeczywiste roczne oprocentowanie może sięgnąć nawet 4,7 proc. W niejednym przypadku może się okazać, że komercyjny kredyt bez dofinansowania do odsetek wcale nie jest dużo droższy - przy obecnym niskim indeksie WIBOR 3M realne są pożyczki inwestycyjne nawet z oprocentowaniem ok. 5-5,5 proc. Teoretycznie to niewielka różnica, zwłaszcza że uzyskanie takiego kredytu jest na ogół znacznie prostsze. Nie należy jednak zapominać, że w kredycie preferencyjnym oprocentowanie, które płaci rolnik, zawsze jest stałe, co jest niezwykle istotne przy kredytach długoterminowych. Natomiast komercyjne kredyty inwestycyjne są obecnie bardzo atrakcyjne, ale za 10 lat ich oprocentowanie może wynosić np. 8-9 proc. w skali roku. Przy inwestycjach na kwoty kilkuset lub więcej tys. zł ma to ogromne znaczenie.

DLA KOGO KREDYT PREFERENCYJNY?

Kredyt preferencyjny ma więc niepodważalne zalety, ale też pewne ograniczenia w dostępie. Za pomocą najpopularniejszej linii kredytowej zakup maszyn mogą sfinansować tylko osoby, które w dniu składania wniosku nie ukończyły 40. roku życia, a w przypadku współmałżonków przynajmniej jedna z osób spełnia ten warunek, posiadają wykształcenie rolnicze lub udokumentowany 3-letni staż pracy w rolnictwie. Osoby, które przekroczyły 40. rok życia, mogą starać się o pożyczkę w ramach linii na inwestycje w nowe technologie lub kredyt na realizację inwestycji.