I. Kredyty na inwestycje agroturystyczne na wsi
Kredyt ten jest udzielany za pośrednictwem banków, w oparciu o regulaminy kredytowania określone przez Fundusz oraz stosowne umowy o współpracy pomiędzy funduszem a bankami kredytującymi. Kredyty są udzielane na sfinansowanie nowych lub rozwój istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców. Środki uzyskane z tego funduszu mogą być przeznaczone na zakup, budowę, rozbudowę, modernizację, adaptację oraz pierwsze wyposażenie inwestycyjne obiektów bazy noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej oraz kulturowej.

Pisemny wniosek o kredyt trzeba złożyć w banku, według wzoru stosowanego przez bank, wraz z wymaganymi informacjami i dokumentami uzupełniającymi. Bank kredytujący samodzielnie podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu.

Banki obsługujące tę linię kredytową:
  • Bank Ochrony Środowiska SA i jego oddziały terenowe
  • Gospodarczy Bank Wielkopolski SA wraz z jego oddziałami terenowymi i zrzeszonymi bankami spółdzielczymi
O kredyt mogą ubiegać się:
  • rolnicy i członkowie ich rodzin,
  • inne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • gminy i związki międzygminne,
  • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) posiadające osobowość prawną,
  • spółki handlowe (o których mowa w art. 1 par. 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych).
Kredyty, w zależności od wysokości, mogą być udzielane w dwóch plafonach.

W plafonie a – do 50 000 zł; kredytowaniem może być objęte 100 proc. wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto.

W plafonie b – do 30 000 zł; nie więcej niż 80 proc. wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto, zaś w przypadku realizacji przedsięwzięć objętych dofinansowaniem ze środków UE – 100 proc. wartości kosztorysowej brutto przedsięwzięcia.

Oprocentowanie kredytów jest zmienne. Kredyty mogą być udzielane na okres 5 lat, wliczając w to okres karencji w spłacie kredytu nie przekraczający 1 roku (liczony od wypłaty pierwszej transzy kredytu).

II. Mikrokredyty na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich
Adresatem mikrokredytów jest głównie młodzież i mniej zasobni mieszkańcy terenów wiejskich i miast (do 20 tys. mieszkańców). Linia ta jest obsługiwana – na podstawie umów o współpracy z Funduszem  przez wybrane banki spółdzielcze w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, na obszarze działania tych banków.
Mikrokredyty mogą być udzielane na uruchomienie nowych lub rozwój istniejących przedsięwzięć pozarolniczych (w tym handlu i usług). Aby otrzymać mikrokredyt, należy złożyć pisemny wniosek w banku kredytującym wraz z informacjami i dokumentami uzupełniającymi.

O mikrokredyt mogą się ubiegać:
  • rolnicy i członkowie ich rodzin,
  • bezrobotni i inne osoby fizyczne rozpoczynające lub prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółki osobowe (o których mowa w art. 4 par. 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych).
Mikrokredyty udzielane są w wysokości do 20 tys. zł na okres do 24 miesięcy, wliczając w to okres karencji w spłacie kwoty mikrokredytu nie przekraczający 3 miesięcy.

Źródło: "Za miastem" 03/2006

Podobał się artykuł? Podziel się!