W roku ubiegłym udzielono ich aż 5792, a łączna suma wyniosła 802,51 mln zł. Co zastanawiające kredyty preferencyjne dla młodych rolników opiewały na ponad 888 mln zł, zaś skorzystało a nich jedynie 3761 kredytobiorców.

Łącznie z kredytów połączonych z dopłatą ARiMR do oprocentowania skorzystało 12 159 rolników, a suma ich opiewała na 2 mld 379,63 mln zł.

Powyżej dwóch najbardziej popularnych linii kredytowych rolnicy korzystali również z 1 226 kredytów inwestycyjnych podstawowych na kwotę 177,29 mln zł oraz 696 kredytów na nowe technologie produkcji na kwotę 259,79 mln zł. 

Najmniejszym zainteresowaniem wśród rolników cieszyły się kredyty na osadnictwo - 1 kredyt oraz kredyt dla grup producenckich - 8 kredytobiorców. 

W układzie wojewódzkim największe kwoty kredytów inwestycyjnych udzielone zostały w województwach: wielkopolskim – 416,3 mln zł (1 578 kredytów), mazowieckim – 361,0 mln zł (2 058 kredytów), kujawsko-pomorskim - 224,1 mln zł (1 332 kredyty), warmińsko-mazurskim - 196,4 mln zł (786 kredytów).

Ponadto przy udziale preferencyjnych kredytów inwestycyjnych zakupiono 37 691 kompletnych linii technologicznych, 188 kombajnów, 7 samochodów specjalistycznych, 3 582,6 tys. szt. materiału nasadzeniowego roślin wieloletnich, utwardzono 114,6 tys. m2 placów, zbudowano
lub zmodernizowano 23 ujęcia wody, 5 oczyszczalni ścieków oraz 12 przyłączy do sieci kanalizacyjnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!