W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o zakończeniu z dniem 31 grudnia 2006 r. udzielania preferencyjnych kredytów inwestycyjnych z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że kredyty preferencyjne na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późn. zm.) udzielane będą do 30 kwietnia 2007 r. w ramach linii kredytowych, które zgłoszone zostały do Komisji Europejskiej, jako pomoc istniejąca, tj.:
  • na zakup ziemi KZ,
  • młody rolnik MR,
  • linie branżowe BR (np. mleczarski, wspólnego użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych, przetwórstwa mięsa i jaj),
  • na zakup lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego GR,
  • na inwestycje w zakresie nowych technologii NT,
  • podstawowa IP,
  • dla grup producentów rolnych GP,
  • na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, osuwisk ziemi i plagi gryzoni.
Ponadto będą udzielane na dotychczas obowiązujących zasadach poręczenia i gwarancje kredytowe.
Zasady udzielania pomocy ze środków krajowych w sektorze rolnictwa od 1 maja 2007 r., w tym w zakresie kredytów preferencyjnych zostaną dostosowane do wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w sektorze rolniczym na 2007-2013.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Podobał się artykuł? Podziel się!