Zdaniem KRIR  zaproponowane  w tym projekcie  zmiany – zwłaszcza propozycje podniesienia wieku emerytalnego pracujących w gospodarstwach rolnych - są bardzo niekorzystne dla mieszkańców wsi. Rolnicy  bowiem wpłacaliby znacznie więcej składek, niż otrzymywaliby świadczeń emerytalnych.

Zgodnie ze stanowiskiem środowiska kobiet pracujących w rolnictwie, samorząd rolniczy nie może zgodzić się na wprowadzenie proponowanych zmian do obecnego systemu emerytalnego, wydłużając wiek kobiet uprawniający do świadczeń emerytalnych, w porównaniu do obecnie obwiązującego, aż o 12 lat.

Według KRUS w II kwartale 2010 r. przeciętna emerytura rolników wyniosła zaledwie 845,29 zł (brutto). Tymczasem ta wypłacana z ZUS jest ponad dwukrotnie wyższa - wg GUS wynosi 1766,10 zł.

Poniżej przedstawiamy wyliczenia dotyczące wysokości emerytury rolniczej. 

Kobiety ubezpieczone w KRUS:

Wiek:

55 lat: 75 proc. wysokości emerytury 75 proc. x 845,29 zł = 633,97x12 (mies.)=7.607,64 zł    

56 lat: 80proc. wysokości emerytury 80proc. x 845,29 zł = 676,23x12 (mies.)=8.114,76 zł

57 lat: 85proc. wysokości emerytury 85proc. x 845,29 zł = 718,50x12 (mies.)=8.622,00 zł

58 lat: 90proc. wysokości emerytury 90proc. x 845,29 zł = 760,76x12 (mies.)=9.129,12 zł

59 lat: 95proc. wysokości emerytury 95proc. x 845,29 zł = 803,03x12 (mies.)=9.636,36 zł

Przez 7 lat do wieku 67 otrzymuje obecnie kobieta pełną wysokość emerytury, tj.  7 (lat) x 12 (mies.) x 845,29 zł= 71.004,36 zł (brutto). Po dodaniu tych wartości łączna kwota emerytury otrzymywanej przez kobietę od 55 roku życia do 67 roku życia wynosi 114.114,24 zł czyli po wprowadzeniu reformy emerytalnej jest to kwota stanowiąca oszczędność dla budżetu państwa (na jedna kobietę). Średnia wieku życia kobiet to 80,1 lat. Biorąc pod uwagę, że planowany wiek uprawniający do emerytury to 67 lat, czyli  kobieta, po reformie, będzie pobierała średnio 13 lat emeryturę i  otrzyma ją  średnio w kwocie łącznej: 13 lat x 12 (mies.) x 845,29 zł=131.865,24 zł brutto.

Mężczyźni ubezpieczeni w KRUS:

Wiek:

60 lat: 75proc. wysokości emerytury 75 proc. x 845,29 zł = 633,97x12 (mies.)=7.607,64 zł

61 lat: 80proc. wysokości emerytury 80 proc. x 845,29 zł = 676,23x12 (mies.)=8.114,76 zł