W 2014 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz dwudziesty pierwszy organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 1999 a 2007 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) uprawnione jest do świadczeń KRUS.

Podstawę skierowania stanowi: wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. Zgłoszenia dziecka należy dokonać w najbliższej dla miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.

W latach 1993-2013 z rehabilitacji połączonej z wakacyjnym wypoczynkiem skorzystało około 26 tys. dzieci. W 2014 roku zostało przygotowanych 1 176 miejsc na turnusach dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu oraz z chorobami układu oddechowego.

Podobał się artykuł? Podziel się!