Minister Finansów obwieszczeniem z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustalił nową, obowiązującą od dnia 26 kwietnia 2007 r., stopę procentową odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, w wysokości 11,50 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. Stopa procentowa jest podstawą naliczania odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Kasa przypomnia, że odsetki z tego tytułu naliczane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, z 1999 r. poz. 926, z późn. zmianami), począwszy od następnego dnia po upływie ustawowego terminu płatności, aż do dnia dokonania zapłaty włącznie.

Źródło: KRUS

Podobał się artykuł? Podziel się!