Składki opłacane są w terminach kwartalnych określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników, począwszy od II kwartału 2012 r., tj. do 30 kwietnia za II kwartał, do 31 lipca za III kwartał, do 31 października za IV kwartał br.

Z własnych środków składkę zdrowotną zobowiązani są opłacać rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni gruntów rolnych 6 ha przeliczeniowych i więcej, w wysokości 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy od każdej osoby ubezpieczonej w gospodarstwie.

Sposób finansowania składek zdrowotnych w gospodarstwach o powierzchni gruntów rolnych: poniżej 6 ha przeliczeniowych - składkę opłaca budżet państwa za każdego ubezpieczonego rolnika i domownika, w wysokości 1 zł za każdy  ha przeliczeniowy; 6 i więcej ha przeliczeniowych - składkę opłaca rolnik za każdą osobę ubezpieczoną, w wysokości 1 zł za każdy hektar przeliczeniowy.

W gospodarstwach poniżej 6 ha przeliczeniowych i w działach specjalnych produkcji rolnej, tj. gdy praca w gospodarstwie rolnym jest łączona z prowadzeniem działu specjalnego: - składkę opłaca budżet państwa za każdego ubezpieczonego domownika w gospodarstwie poniżej 6 ha przeliczeniowych, w wysokości 1 zł za każdy ha przeliczeniowy; - składkę opłaca rolnik z własnych środków za każdego ubezpieczonego rolnika z działu specjalnego produkcji rolnej, w wysokości 9 proc. od zadeklarowanego dochodu z działu specjalnego, nie mniej niż 9 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia; 6 ha i więcej ha przeliczeniowych i w działach specjalnych produkcji rolnej, tj. gdy praca w gospodarstwie rolnym jest łączona z prowadzeniem działu specjalnego, składkę opłaca rolnik, w wysokości: - za ubezpieczonego domownika w gospodarstwie rolnym - 1 zł za każdy ha przeliczeniowy; - za każdego ubezpieczonego rolnika z działu specjalnego - składka wynosi 9 proc. kwoty zadeklarowanego dochodu, nie mniej niż 9 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia (135zł, tj. 9 proc. x 1500 zł); stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej – składkę opłaca rolnik: - za każdego ubezpieczonego rolnika - w wysokości 9% kwoty zadeklarowanego dochodu, nie mniej niż 9 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia; - za domownika - 9 proc. kwoty podstawy stanowiącej 33,4 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującej w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Podobał się artykuł? Podziel się!