Dotyczy to emerytur rolniczych, w tym częściowej lub okresowej emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz do osób, które w 2016 roku pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu do dnia jego śmierci (nie dotyczy to zasiłków pogrzebowych).

Jak informuje KRUS, wśród rozesłanych dokumentów znajdą się następujące formularze PIT:

● PIT-40A - roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty,

● PIT-11A - informacja o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę,

● PIT-11 - informacja o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej,

● PIT-8C - informacja o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez KRUS.

Szczegółowe informacje o tym, którzy świadczeniobiorcy KRUS (na podstawie otrzymanego formularza PIT) zobowiązani są złożyć dodatkowe zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37 we właściwym urzędzie skarbowym (bądź drogą elektroniczną) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2017 r., a także o możliwościach preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków lub osoby samotnie wychowującej dzieci i o ulgach podatkowych dostępne są na stronie www. krus.gov.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!