ŚSRK wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych 10 lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe.

W całym okresie 2011-2020 zapowiedziano działania na rzecz wzrostu jakości produktów rolno-spożywczych, w tym wsparcie produkcji żywności metodami integrowanymi, ekologicznymi, tradycyjnymi i regionalnymi oraz wytwarzanej z lokalnych surowców; rozwój i wdrażanie systemów jakości żywności; rozwój badań na rzecz bezpieczeństwa żywności; rozwój kontroli bezpieczeństwa i jakości produktów rolno-spożywczych oraz utrzymywanie produkcji rolnictwa w wielkości i jakości niezbędnej dla wyżywienia ludności na określonym strategicznie poziomie.

Co ciekawe zwłaszcza w kontekście sejmowego exposé premiera,  inaczej przedstawione są tu planowane zmiany w systemie KRUS – zapowiada się powiązanie wysokości składki na ubezpieczenie z dochodami; uszczelnienie systemu m.in. poprzez uwarunkowanie uczestnictwa w systemie KRUS dochodami z rolnictwa, jako jedynym źródłem utrzymania.

Uwagi do Strategii można składać w terminie do 18 grudnia 2011 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!