Oferta firm leasingowych w ostatnich latach została znacznie poszerzona w segmencie rolnictwa, wręcz część liczących się na rynku podmiotów wydzieliła specjalne komórki do obsługi segmentu agro. Firmy leasingowe zauważyły wzrost inwestycji w rolnictwie, po części wywołany szerokim strumieniem środków pomocowych płynących z funduszy unijnych, i postanowiły partycypować w podziale tortu. Pozytywnie wpłynęło to na poszerzenie spektrum źródeł finansowania inwestycji w rolnictwie. Uproszczone procedury, indywidualne podejście do potrzeb klienta czy załatwianie wszystkich formalności na miejscu u rolnika to tylko niektóre korzyści wynikające z większego zainteresowania segmentem agro przez leasingodawców.

W ub.r. wg danych Związku Polskiego Leasingu wartość oddanych w leasing maszyn rolniczych osiągnęła 3,3 mld zł (wzrost o 4 proc. r/r). W pierwszym półroczu br. wyniosła 1,7 mld zł i była o blisko 14 proc. wyższa w stosunku do I półrocza 2013 r. Dominującą formą finansowania zakupu maszyn rolniczych jest pożyczka (ok. 80 proc.), mniejszą popularnością cieszy się leasing operacyjny i finansowy. Jednak każda z tych trzech form, dzięki występującym różnicom, pozwala na elastyczne dostosowanie warunków finansowania do potrzeb i oczekiwań rolnika.

Istotą leasingu jest pozyskanie środka trwałego bez konieczności jego zakupu na własność. Rolnik wykorzystując w toku produkcji np. kombajn, płaci firmie leasingowej ratę leasingową, która może pochodzić z przychodów uzyskiwanych dzięki wykorzystywaniu maszyny. Tak więc sprzęt zarabia sam na siebie. Rolnik zainteresowany taką formą finansowania inwestycji ma do wyboru dwa podstawowe rodzaje leasingu - finansowy i operacyjny. Każdy z nich ma swoje wady i zalety w zależności od specyfiki prowadzonej działalności i rodzaju maszyny, który chcemy sfinansować.

LEASING OPERACYJNY

Dla większości rolników - przedsiębiorców korzystniejszy pod względem podatkowym jest leasing operacyjny. W tym przypadku to firma leasingowa ujawnia przedmiot w swoich aktywach i to ona dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Konsekwencją tego są korzyści dla rolnika polegające na wliczeniu w koszty uzyskania przychodu: opłaty wstępnej, rat leasingowych w części zarówno kapitałowej, jak i odsetkowej, a także wszelkich opłat związanych z bieżącą eksploatacją maszyny. Ponadto, w przypadku leasingu operacyjnego, podatek VAT jest naliczany do każdej raty leasingowej, co powoduje, że zapłata VAT-u jest rozłożona w czasie. Ponieważ przedmiot leasingu podczas trwania umowy pozostaje własnością firmy leasingowej, nie ma dodatkowych formalności w postaci zastawu czy klauzul przewłaszczenia, dzięki czemu procedura uzyskania finansowania jest prostsza niż np. w przypadku kredytu bankowego, a leasingodawcy z reguły wymagają mniejszej ilości potrzebnych dokumentów.