Jak w odpowiedzi na interpelację posła Krzysztofa Jurgiela poinformował wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke, w 2011 r. zakłady ubezpieczeń zawarły 138 425 umów ubezpieczenia upraw rolnych oraz 290 umów ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. Ubezpieczono 3 032 633,74 ha powierzchni upraw rolnych oraz 1 245 670 szt. zwierząt gospodarskich.

Według stanu na 30 czerwca 2012 r. zakłady ubezpieczeń zawarły 75 214 umów ubezpieczenia upraw rolnych oraz 171 umów ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. Ubezpieczono 1 425 306 ha powierzchni upraw rolnych oraz 1 094 838 szt. zwierząt gospodarskich.

W 2012 r. najwięcej umów ubezpieczenia upraw rolnych zawarto z producentami rolnymi od ryzyka gradu – ok. 107 tys., przymrozków wiosennych – ponad 21,5 tys., huraganu, deszczu nawalnego, piorunu, obsunięcia się ziemi i lawin – po ponad 4 tys. umów.

- Okazuje się, że 20 proc rolników, jeśli chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie budynków, nie ubezpieczyło tych budynków – mówił ostatnio w Sejmie poseł Józef Zych.- Przeprowadzono analizy, skąd się to bierze. Po prostu nie stać ich na to, żeby zawrzeć umowy obowiązkowego ubezpieczenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!