Takie wnioski narzucają się po analizie raportu KRUS za trzy kwartały 2017r. Jak czytamy w dokumencie: „W okresie od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. zgłoszono do KRUS 14.224 zdarzeń wypadkowych, o 553 (3,7 proc.) mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Decyzje odmowne podjęto wobec 4.532 spraw, wydano ich o 2 (0,04 proc.) mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wypłatą jednorazowych odszkodowań zakończono postępowanie wobec 10.146 wypadków przy pracy rolniczej, w tym 46 ze skutkiem śmiertelnym. Odnotowano zmniejszenie decyzji przyznających odszkodowanie o 156 (1,5 proc.) i zmniejszenie o 9 (16,4 proc.) wypadków śmiertelnych w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku.”

Najczęstszym powodem uszczerbku na zdrowiu były wypadki na skutek upadku osób - 5.165 poszkodowanych. Kolejna częsta przyczyna to pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn – 1.163 poszkodowanych, oraz uderzenie, pogryzienie i przygniecenie przez zwierzęta – 1.141 poszkodowanych. Wypadki śmiertelne stanowiły 0,45 proc. wszystkich wypadków zakończonych wypłatą odszkodowania przez ubezpieczyciela.
Najwięcej wypadków zakończonych zgonem rolników odnotowano w grupach: „przejechanie, uderzenie i przygniecenie przez środek transportu w ruchu” – 14 poszkodowanych, „upadek osób” – 7 poszkodowanych, „inne zdarzenia – 7 poszkodowanych, „nagłe zachorowania" - 5 poszkodowanych. Nie nastrajają optymistycznie dane dotyczące liczby wypadków, do których dochodzi przy obsłudze maszyn rolniczych i środków transportu. Liczba poszkodowanych wskutek przejechania, uderzenia czy przygniecenia przez środek transportu w ruchu utrzymuje się wciąż na tym samym poziomie, ale o 100 proc. wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. ilość wypadków odniesionych przez rolników na skutek pochwycenia lub uderzenia przez ruchome części maszyn.

W wypadkowych statystykach przodują województwa: lubelskie (1894), mazowieckie (1821) i wielkopolskie (1626). Najwięcej śmiertelnych zdarzeń w gospodarstwach odnotowano jednak na Podlasiu (11), oraz w woj. łódzkim i małopolskim (po 5 zgonów). Po 4 wypadki ze skutkiem śmiertelnym odnotowano w województwach podkarpackim, wielkopolskim i świętokrzyskim, zaś po 3 tragiczne zdarzenia w województwach kujawsko-pomorskim i mazowieckim.

W raporcie KRUS czytamy także: „Zgłoszono 302 wnioski o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej, o 80 (36 proc.) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.Wydano 97 decyzji odmownych i 237 przyznających. W porównaniu do okresu 01.01.2016 r.- 30.09.2016 r. liczba decyzji odmownych zwiększyła się o 53 (83 proc.), a decyzji przyznających jednorazowe odszkodowanie zwiększyła się o 42 (21,5 proc.). Odnotowano: 203 choroby zakaźne (głównie boreliozę), 27 chorób układu oddechowego, 3 przypadki schorzeń nerwów, mięśni, ścięgien pochewek itp. wywołanych sposobem wykonywania pracy i 4 choroby skóry.”

 

Podobał się artykuł? Podziel się!