Rolnicy stawali do przetargów, licząc na te kredyty. Wpłacili wadium, a też nie będą mogli sfinalizować zakupu z powodu braku kredytów. Czy ANR będzie skłonna poczekać na wznowienie akcji kredytowej przez ARiMR? Czy przepadnie wpłacone wadium, jeśli rolnik nie wpłaci na czas pieniędzy? Czy ANR nie widzi w powstałej sytuacji zagrożenia dla realizacji znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami? – zapytaliśmy w ANR.

Jak wynika z otrzymanej odpowiedzi – ANR radzi rolnikom skorzystanie z rozłożenia należności na raty i zapowiada elastyczność:

Kredyty z dopłatą ARiMR są jedną z form preferencji z jakich mogą korzystać rolnicy przy zakupie gruntów rolnych od ANR.

W ciągu ostatnich kilku lat, kiedy obowiązują te kredyty, zdarzały się okresy, że brakowało tych linii kredytowych w bankach w trakcie roku lub w jego końcówce. Po prostu kończyły się roczne limity.

I z taką sytuacją najprawdopodobniej mamy do czynienia obecnie. A mianowicie, są regiony w Polsce, gdzie rzeczywiście tych środków w bankach brakuje.

W takich sytuacjach, chociaż nie nastąpiło to z winy Agencji, Agencja Nieruchomości Rolnych wychodzi naprzeciw rolnikom i proponuje im skorzystanie z innego instrumentu, a mianowicie z rozłożenia przez ANR płatności na raty. Przypomnę, że zgodnie z jeszcze obowiązującymi przepisami, jeśli nabywca chce skorzystać z takiej możliwości to musi wpłacić 20 proc. wartości nieruchomości przed podpisaniem umowy, a reszta należności zostanie mu rozłożona na 15 lat (znowelizowana ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która wejdzie w życie 3 grudnia br. wprowadza jeszcze korzystniejsze warunki – a mianowicie nabywca będzie musiał wpłacić 10 proc. przed podpisaniem umowy, a resztę będzie spłacał tak jak obecnie przez 15 lat). Oprocentowanie zależy od sposobu nabywania gruntów. I tak 4 proc. odsetki przysługują w przypadku zakupu gruntów na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa, jeśli grunty były kupione w trybie przetargowym. Natomiast w przypadku nabywania w ramach pierwszeństwa w nabyciu (dotyczy to głównie dzierżawców) oprocentowanie wynosi 5,26 proc.