KRUS oraz wyrok Sądu Najwyższego stwierdzają, że rolnik, który podpisał umowę - zlecenie i świadczył usługi niezwiązane z działalnością gospodarczą powinien płacić składki do ZUS, gdyż stanowi to podstawę do wyłączenia z ubezpieczenia społecznego rolników.

Z kolei doktryna ma rozbieżne zdania na ten temat. Zgodnie z zasadą pierwszeństwa w czasie ubezpieczony podlega ubezpieczeniu jedynie z tego tytułu, który powstał najwcześniej.  Zatem osoby, które uzyskały status przedsiębiorcy , a następnie podjęły pracę na podstawie umowy o pracę mogą odprowadzać niższe składki na ubezpieczenie rolników - czytamy w dzienniku. 

Podobał się artykuł? Podziel się!