Uprawa zbóż, a zwłaszcza roślin oleistych wymaga wysokich nakładów pracy i pieniędzy. Warto więc pamiętać o możliwości ubezpieczenia upraw, a w przypadku niektórych rolników wręcz obowiązku. Żeby zabezpieczyć uprawy przed np. wymrożeniami w następstwie ostrej zimy, trzeba ubezpieczyć je w pakiecie zawierającym ujemne skutki przezimowania. Doświadczenia ostatnich lat, zwłaszcza roku 2012 wskazują, że warto mieć taką polisę.

W jesiennym sezonie zawierania umów ubezpieczenia, ochroną mogą być objęte uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime) oraz uprawy rzepaku ozimego. Ubezpieczenia uwzględniają ryzyka gradu lub w specjalnie przygotowanych pakietach zawierających grad i ujemne skutki przezimowania (Bonus Z); przymrozki wiosenne (Baza Z) oraz najszerszy pakiet zawierający dodatkowo: deszcz nawalny i huragan (Plus Z) - dostępny dla zbóż. Możliwe jest również ubezpieczenie tylko od ryzyka gradu.

- W tym roku zanotowaliśmy ponad 6 tysięcy zgłoszeń szkód. Spowodowane one były głównie gradobiciem, które w wielu przypadkach dotknęło już w pełni dojrzałe rośliny. Wiosną, lokalnie wystąpiły szkody z tytułu ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych – wskazuje Andrzej Janc - Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych w Concordii Ubezpieczenia.

Wszyscy pamiętamy rok 2012. Concordia zlikwidowała wówczas ok. 18 tys. szkód w uprawach (z tego aż 14,5 tys. w wyniku skutków złego przezimowania), wypłacając ponad 370 mln złotych odszkodowań. Oznacza to, że co trzeci ubezpieczony w Concordii rolnik otrzymał wypłatę odszkodowania.

W 2015 roku, w Concordii największym zainteresowaniem cieszyło się ubezpieczenie od gradu i przymrozków wiosennych. Należy pamiętać, że znaczna część upraw zbóż oraz rzepaku była objęta również ochroną od ujemnych skutków przezimowania – umowy ubezpieczenia w pakiecie zawierającym to ryzyko były oferowane przez ubezpieczycieli jesienią ubiegłego roku.

W Concordii jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa rozpoczął się – 18 września i potrwa – nie dłużej niż do 30 listopada. Data końcowa związana jest z limitem dopłat oraz koniecznością terminowego rozliczenia dotacji.